Abiznis

Vizuelizacija budžeta za 2014. godinu

1402euriok
M
inistarstvo finansija je pokrenulo poseban sajt, posvećen prezentaciji godišnjeg budžeta na jasan i vizuelno dopadljiv način.

Vizuelizacija budžeta za 2014. godinu
Portal AnalitikaIzvor

-Svjesni da je od ogromnog značaja da građani razumiju ukupan budžetski proces, kako bi se mogli kvalitetno uključiti u proces konsultacija prilikom njegove izrade i usvajanja, razvili smo ideju prezentovanja godišnjeg budžeta na vizuelno razumljiv i jednostavan način. Na ovoj stranici građani su u prilici da vide pregledniju sliku budžetskih podataka, kroz ilustracije i grafičko predstavljanje. U narednom periodu, naš prioritet će biti izrada sveobuhvatnijeg i detaljnijeg idejnog rješenja za predstavljanje budžetskih podataka, kako bi građani bili u mogućnosti da sami vrše različite analize- naglasila je portparol ministarstva Marija Radenović.

Sajt sadrži pregled budžetskih prihoda i rashoda, poreski kalkulator koji nakon što unesete iznos neto plate izračunava koliko poslodavac i zaposleni izdvajaju za doprinose za penziono, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, te za poreze, iz kojih se finansiraju usluge i poslovi od opšteg javnog interesa. Tu su i informacije o budžetskom deficitu (lani 0,6 odsto bez isplate garancija), naplati PDV-a (lani 429,2 miliona, ovogodišnji plan 455,9 miliona), poreskom (330 miliona eura) i državnom dugu koji trenutno iznosi 1,87 milijardu eura.

 

Portal Analitika