Društvo

Kalezić: Ograđivanje od funkcije Radovića ne oslobađa odgovornosti

2210kalezicPRVA
J
učerašnjim izjavama za medije, službenik Ministarstva pravde, načelnik Kazneno-popravnog doma ZIKS-a, Milan Radović, još jednom je potvrdio diskriminaciju koju je počinio prema LGBTIQ osobama u Crnoj Gori, Kvir Montenegru kao organizatoru Montenegro Pride-a i meni kao predsjedniku Upravnog odbora Kvir Montenegra, kao i povredu Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika koji je, s obzirom na funkciju koju obavlja, u obavezi da poštuje, saopštio je Danijel Kalezić predsjednik Kvier Montenegra.

Kalezić: Ograđivanje od funkcije Radovića ne oslobađa odgovornosti
Portal AnalitikaIzvor

Kalezić smatra da je Radović ne pokazuje "svijest o tome kakvu štetu pravi" svojim stavovima, a ni spremnost da se izvini ni LGBTIQ osobama.

- Izražavam ozbiljnu zabrinutost kako se čovjek takvih homofobnih stavova odnosi prema pripadnicima LGBT zajednice u poslu koji obavlja, i gdje su oni sigurno višestruko ranjiva grupa čiji položaj može ozbiljno da ugrozi homofobno rukovodstvo ustanove.  Facebook je internet medij i do sada su oni koji su na tom mediju postavljali homofobne izjave odgovarali. Kvir Montenegro je reagovao nakon što smo izvršili analizu prijava u vezi sa Radovićevim navodima, koristeći i zakonsku mogućnost da u roku od 90 dana to procesuiramo, pri čemu je u konkretnom slučaju prošlo manje od 30 dana. Iako se gospodin Radović u svojim jučerašnjim izjavama pokušao ograditi od funkcije v.d. Načelnika Kazneno-popravnog doma, odnosno funkcije službenika Ministarstva pravde koju obavlja, to ga ni pod kojim uslovima ne može osloboditi odgovornosti i sankcija za učinjena djela, ističe se u saopštenju Kalezića dostavljenom Portalu Analitika.

Kalezić smatra da Radović mora, kako kaže, odgovorno da se ponese prema ovim pritužbama nadležnim organima, jer on nije "običan građanin" već čovjek sa nizom funkcija, te samim tim neko ko može značajno da utiče na širenje homofobije, što je neprihvatljivo u svakoj od oblasti njegovog angažmana.

- Ovom prilikom podsjećam da je Zakonom o zabrani diskriminacije propisano da se diskriminacijom smatra i "podsticanje" da se određeno lice ili grupa lica diskriminišu po nekom od osnova propisanih tim zakonom.  Shodno činjenici da Zakon o zabrani diskriminacije propisuje da se težim oblikom diskriminacije smatra diskriminacija "učinjena više puta prema istom licu ili grupi lica; učinjena u dužem vremenskom periodu prema istom licu ili grupi lica, "kao i ona učinjena propagiranjem putem javnih glasila", "a uzevši u obzir da se društvena mreža Facebook definiše kao javni prostor, te da su Radovićeve objave prenesene u više štampanih i online izdanja dnevnih novina, smatramo da je on počinio teži oblik diskriminacije prema LGBTIQ osobama u Crnoj Gori, Kvir Montenegru kao organizatoru "Montenegro Pride-a" i meni lično, ističe se u saopštenju.

Kalezić podsjeća da Etički kodeks državnih službenika i namještenika, između ostalog, propisuje da je državni službenik dužan da poslove u državnom organu vrši na način da ne umanji svoj ugled i ugled državnog organa, te da se "van radnog vremena", "ne smije ponašati na način koji može imati negativan uticaj na ugled državnog organa, kao i da je prilikom iznošenja ličnih stavova dužan da čuva ugled državnog organa i lični ugled".

- Kodeks propisuje i da u javnim nastupima u kojima ne predstavlja državni organ, službenik ne smije iznositi podatke iz djelokruga državnog organa ili poslova svog radnog mjesta, koji bi mogli narušiti ugled državnog organa i povjerenje građana u rad državnog organa, zaključuje se u saopštenju.

Portal Analitika