Društvo

CDT: Država ne može biti garant za kredite političkih partija

1911cdt
C
entar za demokratsku tranziciju je saopštio da smatra neprihvatljivim predlog amandmana Odbora za ekonomiju, finansije i budžet na Zakon o finansiranju političkih partija, kojim traže da Ministarstvo finansija daje garancije političkim partijama pri zaduživanju i podizanju kredita kod banaka.
CDT: Država ne može biti garant za kredite političkih partija
Portal AnalitikaIzvor


"Političke partije se uglavnom kreditno zadužuju tokom predizbornh kampanja. Budžetska sredstva koja se opredjeljuju partijama za finansiranje izborne kampanje, prema ZFPP, iznose 0,25 odsto tekućeg planiranog budžeta za godinu za koju se budžet donosi. Ovaj iznos je, upredno gledano, izuzetno visok", kažu u CDT-u.Kako navode, 20 odsto raspodjeljuje se u jednakim iznosima podnosiocima izbornih lista, dok raspodjela 80 odsto sredstava zavisi od broja osvojenih mandata, koji partije ne mogu sa sigurnošću odrediti.U CDT-u ističu da je izvještaj Državne revizorske institucije (DRI) o porijeklu, visini i utrošenim sredstvima za oktobarske parlamentarne izbore pokazao je da osam partija ima dug od ukupno pola miliona eura, od čega većinu čine nevraćeni krediti koje, suprotno ZFPP, partije otplaćuju sredstvima dobijenim za redovan rad partija.U Ovoj NVO naglašavaju da partije umjesto da u toku mandata rade sa biračima i njihove stavove zastupaju na različitim nivoima donošenja odluka, partije statiraju u demokratskom procesu, vraćaju dugove, nenamjenski trošeći sredstva koja od poreskih obveznika dobijaju za redovan rad. Partije na ovaj način, zarobljene dugovima, zapostavljaju svoju osnovnu demokratsku funkciju – da predstavljaju građane i nude im mogućnosti političkog izbora, kažu u CDT-u.Smatraju da predloženi amandman ne nudi ni odgovor na pitanje - šta će se desiti ukoliko se aktivira kreditna garancija tj. ukoliko partija prestane da otplaćuje kredit?"Da li Ministartsvo finansija tada ima ovlašćenje da blokira račun partije i obustavi njeno finansiranje? Da li takav postupak može biti zloupotrijebljen, i shvaćen kao opstrukcija rada te partije i demokratije uopšte? Ovim rješenjem partije gube slobodu i postaju previše zavisne od države."U CDT-u naglašavaju da pitanje kredita i pozajmica političkih subjekata treba urediti tako da se utvrdi limit do kojeg se partije mogu zadužiti i za koju namjenu, izvor sredstava za povraćaj, kao i rok do kada se dugovanja moraju izmiriti, što je i jedna od preporuka Državne revizorske institucije (DRI), ali ne na ovakav način.Ponuđeno rješenje otvara prostor za brojne zloupotrebe i izmirivanje dugova partija stavlja na teret građana, zaključuje se u saopštenju.

Portal Analitika