Društvo
  • Portal Analitika/
  • Društvo /
  • Rodrigez saopštio Ivanoviću da je sada povoljan trenutak za izradu Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja

Rodrigez saopštio Ivanoviću da je sada povoljan trenutak za izradu Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja

0711ivanovic
M
inistar poljoprivrede i ruralnog razvoja prof. dr Petar Ivanović razgovarao je danas u Briselu sa savjetnikom u Generalnom direktoratu za poljoprivredu i ruralni razvoj Silvom Rodrigezom, i tom prilikom ga upoznao sa daljim koracima na jačanju IPARD strukture i dinamikom ispunjavanja obaveza na putu ka EU, saopšteno je iz Ministarstva.

Rodrigez saopštio Ivanoviću da je sada povoljan trenutak za izradu Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja
Portal AnalitikaIzvor

- Gospodin Rodrigez je izrazio veliko zadovoljstvo napretkom koje je Crna Gora ostvarila u poljoprivredi, uz ocjenu da je današnji susret sa ministrom Ivanovićem nastavak jako dobre saradnje, kojoj je prethodila zvanična posjeta Crnoj Gori. Gospodin Rodrigez je istakao da je ovo povoljan trenutak za izradu Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja, jer se poklapa sa reformom Zajedničke poljoprivredne politike EU(CAP). On je ocijenio da se Crna Gora nalazi na dobrom putu, te da su preduzete mjere kao što je dobra podrška jačanju konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača, navodi se u saopštenju.

Ministar Ivanović razgovarao je danas i sa poslanikom Evropskog parlamenta i šefom delegacije za Jugoistočnu Evropu Eduardom Kukanom. Gospodin Kukan je naglasio da u potpunosti podržava proces pridruživanja Crne Gore EU i izrazio veliko zadovoljstvo ostvarenim napretkom u oblasti poljoprivrede. On je pozdravio ulazak Nacionalnog udruženja vinara i vinogradara Crne Gore u CEVI članstvo. Kroz iskustvo Slovačke, ukazao je na važnost i značaj povezivanja poljoprivrede i turizma, kao i potrebe boljeg planiranja prostora u cilju zaštite prirodnih potencijala.

Ivanović je upoznao je članove Parlamenta sa dobijenim mjerilima za poglavlja 11 Poljoprivreda i ruralni razvoj i 12 Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor , kao i sa planiranim mjerama Agrobudžeta za 2014. godinu, ali i zatražio više razumijevanja za transformaciju crnogorskog agrara.

- Ministar se zahvalio na čestitkama i dobijenim predlozima, naglašavajući da Crna Gora nastoji da što više poljoprivrednih proizvođača ojača do ulaska u EU. Saglasio se da sektor ribarstva predstavlja značajan potencijal i zatražio podršku za uspostavljanje ribarske luke i razvoj ribarskog turizma. U dužem razgovoru, ministar Ivanović upoznao je sagovornike i sa procedurom donošenja zakona, uključivanju zainteresovanih strana i daljoj dinamici usvajanja zakona, stoji u saopštenju Ministarstva.

Sastanku su prisustvovali i poslanici u Evropskom parlamentu N. Krisogelos i M. Kornelisen, koji su akcenat stavili na potencijale sektora ribarstva u Crnoj Gori i izrazili podršku inicijativama koje je predstavio ministar Ivanović, a tiču se obnavljanja ribarske flote i odgovornijeg korišćenja potencijala Jadranskog mora. N. Krisogelos je ukazao na greške koje je napravila Grčka, stavljajući akcenat samo na turizam, zapostavljajući poljoprivredu što je, kako je rekao, rezultiralo visokim nivom uvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

- Generalni direktor za poljoprivredu, ribarstvo, socijalna pitanja i zdravlje u Savjetu EU Angel Boikseru informisao je ministra Ivanovića o dinamici usvajanja Nove agrarne politike, pri čemu je istakao da se očekuje usvajanje tranzicionih mjera koje će se odnositi na 2014. godinu. On je dodao da će puna implementacija novog CAP-a početi od januara 2015. godine. Takođe, izrazio je zadovoljstvo napretkom Crne Gore u oblasti agrarne politike, posebno u dijelu mjera koje se primjenjuju u Agrobudžetu, kao što su direktna plaćanja po hektaru, ističući da takve mjere idu u susret novoj agrarnoj politici EU. Gospodin Boikseru je ponudio podršku u pripremama za početak pregovora, ukazujući pri tom, da će pregovori u poljoprivredi biti veoma zahtjevni, zbog čega očekuje da će to biti jedno od poslednjih poglavlja koje će Crna Gora zatvoriti, navode iz Ministarstva.

Ministar Ivanović upoznao je generalnog direktora Boikserua o dobijenim mjerilima za početak pregovora u poglavljima 11 i 12, te o reformama koje se sprovode u Crnoj Gori, kao i naporima usmerenim ka povećanju produktivnosti poljoprivrednih proizvođača.

Generalni direktor za vanjske poslove, proširenje i civilnu zaštitu u EU Leonardo Šiavo upoznao je ministra Ivanovića sa viđenjem EU oko politike proširenja, aktuelnostima oko otvaranja pregovaračkih poglavalja 23 i 24, te mogućom dinamikom otvaranja onih u oblasti poljoprivrede, bezbjednost hrane i ribarstva. Gospodin Šiavo se interesovao za poboljšanje statističkih podataka u poljoprivredi, te ukazao na potrebu povećanja broja zaposlenih u Ministarstvu i resornim institucijama, kako bi Crna Gora mogla efikasno da primjenjuje usvojene zakone.

Ministar je upoznao sagovornika sa razgovorima vođenim u Evropskoj komisiji, Komesarima i direktoratima za poljoprivredu, bezbjednost hrane i ribarstvo (DG Agri, DG SANCO i DG Mare) i zatražio njegovu podršku u predstojećem procesu otvaranja i vođenja pregovora.

Sagovornici ministra Ivanovića istakli su da su prijatno iznenađeni inicijativama koje je predstavila crnogorska delegacija, kao i postignutim rezultatima tokom 2013. godine, i ukazali na spremnost da u okvirima svojih nadležnosti pomognu dalji proces.

 

 

 

 

Portal Analitika