Društvo

Nacrt PUP-a Golubovci: Kolektor će morati kroz Zetu

111golubovci
P
redsjednik GO Golubovci Dušan Radonjić objasnio je da je svrha plana upravo deblokada građenja, sa jedne i očuvanje poljoprivrednih resursa sa druge strane

Nacrt PUP-a Golubovci: Kolektor će morati kroz Zetu
Portal AnalitikaIzvor

Centralna javna rasprava o Nacrtu prostorno-urbanističkog plana koja je održana u petak u Golubovcima, privukla je pažnju velikog broja odbornika i mještana Zete, koji su se najviše interesovali oko izgradnje kolektora i puteva kroz ovu gradsku opštinu.

Predsjednik GO Golubovci Dušan Radonjić objasnio je da je svrha plana upravo deblokada građenja, sa jedne, i očuvanje poljoprivrednih resursa sa druge strane.

- Sugerisali smo obrađivaču da kanališe gradnju na ono što su glavne lokalne i druge saobraćajnice na prostoru Zete, da tu koncentrišemo preseljenje kako bi dobili drugačiji izgled naselja u odnosu situaciju koju imamo danas. Apsolutno tvrdim da je planski dokument uzeo u obzir tendencije ove sredine – rekao je Radonjić.

Kako kaže, sugestija se odnosila i na to da se svi bitni saobraćajni koridori kategorišu tako da je u sklopu njih moguća mješovita namjena površina (pored stanovanja razvijati privredu i preduzetništvo).

Odbornik Demokratskog fronta Milan Knežević zamjerio je što na javnoj raspravi nije bilo predsjednika Komisije za reviziju i verifikaciju PUP-a Mihaila Burića, kao ni gradonačelnika Miomira Mugoše, jer, kako ističe „ovako organizovane javne rasprave, bez ključnih ljudi i dokumenta koje se serviraju građanima Zete, nemaju smisla“.

- Zeta se doživljava kao sekundarni centar. Nijeste uzeli u obzir činjenicu da ovo područje već 20 godina teži formiranju samostalne opštine i da je ovom području oteteo 9.000 hektara najplodnije zemlje uz Ćemovsko polje, koje bi nam omogućilo da budemo najrazvijeniji u Crnoj Gori. Projektovali ste Zetu kao slijepo crijevo Podgorice – poručio je Knežević obrađivačima plana.

Kako dodaje, sa jedne strane obrađivači vode računa o potrebi da se stambena naselja prave na način da se ne ugroze ekološki koridori, a sa druge, planiran je kolektor u Botunu „nakon čega Zeta postaje septička jama“.

- Vi želite na 12% područja glavnog grada, koliki je dio Zete sa 22 naselja, postavite još jednu ekološku bombu pored KAP- a. Nijeste u stanju vodovod da nam završite, ali zato ste u stanju da nam kolektor stavite u Botun – ističe on.

Član konzorcijuma Zoran Stojič objasnio je da je u pitanju savremeno postrojenje koje nije namjenjeno cijeloj Crnoj Gori već samo glavnom gradu, i da takvo postrojenje zahtijeva da bude smješteno nizvodno od grada.

- Napravljena je strateška procjena na životnu sredinu kojom je utvrđeno da je sa tom lokacijom sve u redu. Ali kad bude krenulo projektovanje onda će se napraviti procjene i pokazati da li postoje neki uticaji koji bi mogli pokvariti nivo životne sredine – kazao je Stojič.

Mještani Zete, kako se moglo čuti na javnoj raspravi u petak, bili su nezadovoljni jer, kako kažu, nije postojala mogućnost „da se zainteresovani preko svojih mjesnih zajednica bliže informišu o Nacrtu plana“.

- Od početka pa do 7. novembra, kancelarija u zgradi uprave je otvorena od 10 do 12 sati za sve zainteresovane. Stručna lica će im konkretno objasniti sve što je povezano sa njihovim imanjima – kazao je prvi čovjek GO Golubovci Dušan Radonjić.

On ističe da je više od 200 ljudi pokazalo interesovanje za uvid u PUP, i da je više od 60 pisanih primjedbi, koje su podnijete upravi GO, proslijeđene glavnom gradu. Kako je rekao, tražiće produženje roka za javnu raspravu, koja je, podsjetimo, predviđena da traje do 7. novembra.

Izvor: pobjeda.me

Portal Analitika