Abiznis

BOJIČIĆ: O restrikcijama struje preuranjeno govoriti, stanje u snabdijevanju je stabilno

Izvor

- O restrikcijama je u ovom trenutku nezahvalno i  preuranjeno govoriti, a stanje u Crnoj Gori je trenutno stabilno.  Podsjetio bih da je EPCG  ove zime uspjela, zahvaljujuči dobrom planu i pametnim potezima, da izbjegne restrikcije kada je vecina zemalja u regionu  morala da primijeni ovu mjeru. Uložićemo maksimalne napore da takav trend bude i u budućnosti, rekao je Bojičić u intervjuu za Portal Analitika.

Trenutno, uslijed smanjene proizvodnje prouzrokovane sušom i povećane potrošnje prouzrokovane rekordnim temperaturama, imamo smanjenu ponudu a povećanu tražnju na tržištu što dovodi i do povećanih cijena električne energije.

- Ona je na međunarodnom tržištu trenutno 25 do 30 odsto veća u odnosu na cijene koje je EPCG ugovorila na godišnjem nivou, tako da ovih dana cijena band energije dostiže 75 eura a cijena dnevne energije čak 85 eura za MWh, naveo je Bojičić.

ANALITIKA: Budući na veliku sušu i niže akumulacije- postoji bojazan javnosti po pitanju restrikcija u snabdijevanju električnom energijom. Da li je bojazan opravdana?

BOJIČIĆ: Ovo je već druga sušna godina za redom, a imajući u vidu da se 60 odsto energije u Crnoj Gori porizvodi iz hidro izvora, uticaj suše je nepovoljan. Naime, velika suša utiče i na nizak vodostaj, pa samim tim i na smanjenu proizvodnju struje, pa ako tome dodamo činjenicu da Crnoj Gori inače nedostaje 30 odsto energije godišnje, a da se potrošnja iz godine u godinu samo povećava, i to po stopi od 2 odsto, svakako da ćemo se svi morati potruditi da racionalnije trošimo električnu energiju.

Stanje dotoka na akumulacija domaćih hidroelektrana  je značajno ispod plana. Stanje na akumulacijama HE “Perućica” je manje od plana za 35 odsto. Slično stanje je na dotocima HE “Piva” na kojima trenutno ima 152,8 GWh struje, što je manje od plana za 43 odsto. O restrikcijama je u ovom trenutku nezahvalno i  preuranjeno govoriti, a stanje u Crnoj Gori je trenutno stabilno.  Podsjetio bih da je EPCG  ove zime uspjela, zahvaljujuči dobrom planu I pametnim   potezima, da izbjegne restrikcije kada je vecina zemalja u regionu  morala da primijeni ovu mjeru. Uložićemo maksimalne napore da takav trend bude i u budućnosti.

ANALITIKA: Poznato je već da je cijena uvezene energije znatno veća od cijene energije koju sami proizvodimo. A ovih dana, zbog poremećaja na tržištu prouzrokovanog aktuelnim sušama, cijene uvezene energije još su veće. Da li energije ima na tržištu i kolika je njena cijena?

BOJIČIĆ: Električna energija je roba kao i svaka druga, i od njene ponude i potražnje na tržištu zavisi i njena cijena. Trenutno, uslijed smanjene proizvodnje prouzrokovane sušom i povećane potrošnje prouzrokovane rekordnim temperaturama, imamo smanjenu ponudu a povećanu tražnju na tržištu što dovodi i do povećanih cijena električne energije. Ona je na međunarodnom tržištu trenutno 25 do 30 odsto veća u odnosu na cijene koje je EPCG ugovorila na godišnjem nivou, tako da ovih dana cijena band energije dostiže 75 eura a cijena dnevne energije čak 85 eura za MWh.

Kod pitanja uvoza, pojasnio bih još nešto. Crnoj Gori, kako smo već rekli,  na godišnjem nivou nedostaje 30 odsto električne energije i shodno tome EPCG planski, na osnovu sedmičnih, mjesečnih, kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih planova, koji se rade na osnovu očekivane proizvodnje i potrošnje, nabavlja nedostajuće količine. Na osnovu tih planova, EPCG je nabavila gro električne energije međutim trenutna situacija, zbog povećane distributivne potrošnje, zahtijeva dodatni uvoz. Naime, ove godine u julu mjesecu potrošnja električne energije bila je za 7 odsto veća u odnosu na jul 2011, trend se nastavo i u avgustu, za prvih 22 dana avgusta, potrošnja je za oko 10 odsto veća u odnosu na prvih 22 dana avgusta 2011 godine. Rekordna potrošnja zabilježena je 8 avgusta 8.300 MWh, a interesantno je navesti i podatak da prošle godine potrošnja na dnevnom nivou nije prelazila 7.000 MWh a ove godine prelazila je i 8.000 MWh.

ANALITIKA: Vruća tema ovih dana je i početak obračuna takse na tarifna brojila odnosno način oslobođenja od plaćanja iste. Zašto je na julskom računu za struju svima obračuna taksa od 1 eura, pa i vlasnicima primarnih stambenih objekata koji su po Zakonu od iste oslobođeni?

Odgovor je vrlo jednostavan, i ne ostavlja nikakav prostor za sumnju. Naime, Zakon o taksama po kojoj je EPCG obavezna da obračuna 1 euro takse na tarifno brojilo donesen je 7. Jula, dok je Uredba o načinu oslobodjenja od plaćanja takse za vlasnike primarnih stambenih objekata i korisnike socijalne pomoći donesena 9. Avgusta. EPCG taksu obračunava i u cjelosti uplaćuje u budžet Države Crne Gore. Ponudili smo nekoliko jednostavnih načina na koji korisnici, vlasnici primarnih stambenih objekata, mogu da se oslobode od plaćanja ove takse. Svi detalji su na posebnom baneru na našem sajtu, www.epcg.com, gdje se može preuzeti obrazac Izjave o svojini nad primarnim stambenim objektom kao i u svim lokalnim  jedinicama Snabdijevanja. Za sve informaciju, svakog radnog dana od 8 do 20 h na raspolaganju je i besplatni broj  za kontakt sa kupcima 19100.

ANALITIKA: Pokrenuli ste kampanju BUDI DIO ZLATNOG TIMA, gdje redovne platiše imaju 10 odsto popusta i neće osjetiti najnovije povećanje cijena električne energije. Možete li nam reći što je bio osnovi motiv za pokretanje ove kampanje?

BOJIČIĆ: Svaki kupac koji redovno izmiruje svoje obaveze prema EPCG za nas je zlatni kupac. Jer naplata računa za utrošenu električnu energiju je glavni izvor prihoda EPCG, dakle za stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema neophodno je redovno izmirivanje faktura. Oko 120 hiljada potrošača EPCG redovno izmiruju fakture , sa druge strane oko 100 hiljada potrošača ima dug stariji od tri godine. Cilj ove kampanje je bio da napravimo distinkciju između ove dvije grupe i nagradimo one koji redovnim izmirivanjem obaveza održavaju sistem EPCG. Zato smo pokrenuli kampanju 1. avgusta, koja će trajati narednih godinu dana, a u kojoj će svima onima koji redovno budu izmirivali račune za utrošenu električnu energiju biti obračunat popust od 10 odsto. Nove članove Zlatnog tima očekuju i mnogobrojne druge povoljnosti i novi servisi, prije svega servis dostave računa za utrošenu električnu energiju putem elektronske pošte, za kojim u poslednje vrijeme vlada veliko interesovanje.

ANALITIKA: Kakva očekivanje EPCG Ima od ove kampanje, da li će se njom povećati stopa naplate?

BOJIČIĆ: Stopa naplate u poslednje vrijeme ima blagi trend povećanja. Svakako da su naša očekivanja od ove kampanje velika, očekujemoda će 10 odsto popusta značajno stimulisati redovno izmirivanje faktura , uz projekciju da će broj redovnih porasti za 10 do 15 odasto, što znači da 50 odsto domaćinstava u Crnoj Gori neće osjetiti poskupljenje električne energije, jer im EPCG praktično poklanja jedan mjesečni račun u toku godine. Inače, ukupan iznos koji je Elektroprivreda Crne Gore do sada izdvajala za 5 odsto popusta kretao se oko million I 800 hiljada eura, na godišnjem nivou, dok će dodatnih 5 odsto EPCG koštati oko 4 milona eura. Ovdje bih posebno htio da naglasim da sredstva rezervisana za finasiranje projekta stimulacije redovnog izmirivanja faktura za utrošenu električnu energiju ne ulaze u prihod koji odobrava Regulatorna agencija za energetiku odnosno krajnji potrošači nijesu opterećeni sa ovim iznosom kroz odobrenu cijenu električne energije.

ANALITIKA: Imajući u vidu da je cilj da Zlatni tim ima što više članova, da li ste možda predvidjeli i neke olakšice za sve one koji bi možda htjeli da izmire svoja dugovanja, ali zbog iznosa nisu u prilici da to urade jednokratno?

BOJIČIĆ: Dugovanje domaćoinstava i privrede predstavlja veliko opterećenje za poslovanje EPCG i to je problem koji se mora rješavati. Cijeneći osjetljivost socio ekonomskog okruženja EPCG već više od goidnu nudi mogućnost izmirivanja dugovanja na rate, u obavezno učešće, do 18 mjesečnih rata. Korisnici su ovu mjeru dobro prihvatili, jer ih na ovaj način EPCG praktično beskamatno kreditira, i do sada je 28.000 kupaca iskoristilo ovu mogućnost. Ali, ja bih htio da skrenem pažnju na jednu karakterističnu podgrupu našin kupaca, čiji dug nije prevelik i iznosi do 100 eura, a njih je trenutno oko 90.000. Ovo je grupa potrošača kojoj je svakako u interesu da izmire dug i dobiju popust.

ANALITIKA: Već smo zaključili da nove tarife, uvećane za 5,8 odsto, redovne platiše, članovi Zlatnog tima,  neće osjetiti. Cijene električne energije uvijek je aktuelna tema, statistika govori da je cijena ovog energenta u Crnoj Gori među većim u regionu. Možete li nam objasniti uzrok ovakvog stanja?

BOJIČIĆ: Ovo je tema koja zahtijeva malo dužu elaboraciju, jer je potrebno sagledati ukupan kontekst ove situacije, ali pokušaću da u kratkim crtama pojasnim. Ako se uporedi odobreni nivou cijena za prvu regulatornu godinu, koji će biti na snazi od 1. Avgusta sa cijenama električne nergije koje je RAE utvrdila 1.7.2007. kada je započela regulacija cijena (6,57 €c/kWh) može se zaključiti da je prosječna prodajna cijena energije za sve kupce (distributivne i direktne)  utvrđena najnovijom odlukom (6,54 €c/kWh) 0,4 odsto niža, i čak, 17,89 odsto niža od prosjčene prodajne cijene koja je važila za prvu polovinu 2009. godine (7,97 €c/kWh). U prethodnom petogodišnjem periodu najveće benefite od regulacije cijena imali su potrošači iz kategorije mala i srednja preduzeća, za koje je el. energija pojeftinila od 38 do 57 odsto. Napomenuo bih i podatak da je nova cijena električne energije, za kupce iz kategorije domaćinstva sa dvotarifnim mjerenjem od 8,13 €c/kWh, za 5,86 odsto veća u odnosu na do avgusta važeću, ali je i 3,73 odsto niža od cijene koja je važila u prvoj polovini 2009. godine.

Svjedoci smo da su prethodni petogodišnji period obilježile brojne oscilacije cijena, koje su bile uslovljene, prije svega, kretanjem cijna uvezene el energije i ukidanjem unakrsnog subvencioniranja, ali i pored toga, opet ponavljam, prosječna prodajna cijena po najnovijoj odluci RAE ostala je na nivou cijene iz 2007. godine.  Sama činjecnia da prosječna prodajna cijana el energije nije pratila čak ni godišnje stope inflacije u prethodnnom petogodišnjem periodu ukazuje da proces regulacije u navedenom periodu nije doprinio tržišnoj valorizaciji cijene el. energije a što se negativno odrazilo na poslovanje EPCG i nivo investicija. Tržište će biti liberalizovano 2015. godine, i tada će tržišne cijene pokazati da li su optužbe o vrlo visokim cijanama el. energije na mjestu. U čitavoj priči uporedbe cijena u CG sa cijenama u zemljama regiona, svakako da se ne smije zaboraviti činjenica da je Bosna i Hercegovina izvoznik električne energije, da je Srbija izbalansirana, troši koliko i proizvodi dok Crnoj Gori na godišnjem nivou nedostaje 30 odsto električne energije koju mora da uvozi.

Predrag ZEČEVIĆ

Portal Analitika