Abiznis
  • Portal Analitika/
  • Abiznis /
  • Vuković sa Stamom: Vlada odlučna da odgovorno upravlja valutnim rizikom, do kraja godine biće formiran i Fiskalni savjet

Ministar finansija razgovarao šefom sektora u Generalnom direktoratu EK za ekonomska i finansijska pitanja

Vuković sa Stamom: Vlada odlučna da odgovorno upravlja valutnim rizikom, do kraja godine biće formiran i Fiskalni savjet

Tokom sastanka iskazana je i spremnost EK da pruži ekspertsku podršku u izradi najavljenih izmjena zakona kojim će se definisati naknade zaposlenih u javnom sektoru, a na čijoj se izradi, kako je Vuković informisao, već radi

Vuković sa Stamom: Vlada odlučna da odgovorno upravlja valutnim rizikom, do kraja godine biće formiran i Fiskalni savjet Foto: MF
Portal AnalitikaIzvor

Prioritet Ministarstva finansija u narednom periodu biće fisklana konsolidacija, kroz smanjenje javnog duga, širenje poreskog obuhvata, jačanje poreske discipline, a sve u skladu sa praksama država članica Evropske Unije, ocijenjeno je na sastanku ministra finansija Novice Vukovića i Uwea Stamma, šefa sektora u Generalnom direktoratu Evropske komisije za ekonomska i finansijska pitanja.

Kako je navedeno iz tog resora, osvrćući se na prvih 100 dana na čelu Ministarstva finansija, Vuković je istakao da je jedan od prvih i važnijih koraka, bilo usvajanja budžeta za 2024. godinu, koji je, kaže, kreiran na održiv i najodgovorniji način, u odnosu na aktuelne i zatečene okolnosti i koji, uz optimizaciju troškova ima i razvojni karakter. 

Vuković je saopštio da Crna Gora, kao prva pretpristupna članica EU, ima namjeru da jača sopstvenu ekonomsko-političku strategiju, oslanjajući se na savremene alate, svojstvene državama članicama. 

U tom kontekstu, naglasio je da se strateški sagledava prostor za dodatno osnaživanje prihoda, prevashodno suzbijanjem sive ekonomije, novim akcizama uvedenim krajem prethodne godine, jačanjem prihoda od igara na sreću, kao i realnijim sagledavanjem potreba u dijelu socijalnih davanja. 

Kako navode iz Ministarstva finansija, Stamm je izrazio zadovoljstvo povodom dostavljanja Plana ekonomskih reformi (PER) i zajedničkog razumijevanja prioriteta u pogledu ekonomskog dijaloga sa Crnom Gorom. Pozdravio je reformske napore Vlade, uz ocjenu da se ide u pravom smjeru,naglašavajući potrebu za daljom konsolidacijom javnih finansija i smanjenjem nivoa javnog duga, sa naglaskom na ostvarenje pozitivnog primarnog bilansa tokom perioda koji pokriva PER. 

Govoreći o makroekonomskom i finansijskom aspektu, Stamm je pohvalio nastojanje Vlade da usvoji sveobuhvatnu fiskalnu strategiju, koja predviđa konkretne finskalne reformame u cilju podrške procesu konsolidacije. 

Razgovarajući o aktuelnim izazovima, Vuković je istakao jačanje kapaciteta Poreske uprave (PU), koja je bila suočena sa više promjena menadžmenta u kratkom periodu, dodavši da će, sa trenutne pozicije korodinatora i tog organa, doprinijeti urgentnom rješavanju sistemskih poteškoća, kao i bržem i efikasnijem sprovođenju Programa reforme poreske administracije (RARP), što će rezultirati značajnim unaprjeđenjem sistema PU. 

Takođe je ukazao na odlučnost Vlade da odgovorno upravlja valutnim rizikom, što se pokazalo i kroz obnavljanje hedžing aranžman i podsjetio na vraćanje povjerenja domaćeg bankarskig sektora, iskazano velikim interesovanjem poslovnih banaka prilikom sklapanje ugovora o zaduženju krajem godine, kao i kroz najavu dijela bankarskog sektora da će, prema matičnim bankama, inicirati podizanje limita zaduženja za Crnu Goru.

Zajednički je, kažu iz MF, ocijenjeno da je izuzetno važno da se u, planiranom roku, finalizuje strateški važan dokument, srednjoročna fisklana strategija, sa konkretnim mjerama o fisklanim efektima i uticaju, na čijoj se izradi, kako je istakao ministar Vuković, radi sa punom posvećenošću. 

Najavljeno je i da će, do kraja godine, biti formiran Fiskalni savjet, kao važan instrument, ne samo za nadzor javnih finansija i javnog duga, već i povećanje transparentnostifisklane politike. 

Tokom sastanka iskazana je i spremnost EK da pruži ekspertsku podršku u izradi najavljenih izmjena zakona kojim će se definisati naknade zaposlenih u javnom sektoru, a na čijoj se izradi, kako je Vuković informisao, već radi. 

Portal Analitika