Politika

Izvještaj EU: Uspostavljanje vladavine prava i dalje prioritet

Izvor

"Ekonomski i socijalni status RAE populacije ostaje ozbiljan problem, jer se i dalje suočavaju sa teškim životnim uslovima i diskrimincaijom", navodi se u izvještaju.

Evropska unija je pozvala Podgoricu da učvrsti vladavinu prava, nezavisnost sudstva, da pokaže održive rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ta da poboljša primjenu zakona protiv torture i nehumanog ponašanja, zatvorskog sistema i pristupa pravdi. U dokumentu se navodi da treba dodatno obezbjediti slobodu izražavanja, posebno u medijima. Ocjenjeno je takođe da su parlamentarni izbori 2009. zadovoljili gotovo sve međunarodne standarde. Izvještaj obuhvata period od jula 2008. do decembra prošle godine.

Portal Analitika