Politika
  • Portal Analitika/
  • Politika /
  • Vlada podržala Prijedlog zakona o oduzimanju imovine uprkos negativnom mišljenju EK: Konfiskacija bez osude nije dio pravnih tekovina EU

"Ekspertska procjena ukazuje na ozbiljne rizike i izazove tokom faze implementacije"

Vlada podržala Prijedlog zakona o oduzimanju imovine uprkos negativnom mišljenju EK: Konfiskacija bez osude nije dio pravnih tekovina EU

Vlada Crne Gore na današnjoj sjednici podržala je Prijedlog zakona o oduzimanju imovine stelene kriminalnom djelatnošću, a premijer u tehničkom mandatu je tokom rasprave po tom pitanju poručio da očekuje podršku svih poslanika za usvajanje ovog akta.

Vlada podržala Prijedlog zakona o oduzimanju imovine uprkos negativnom mišljenju EK: Konfiskacija bez osude nije dio pravnih tekovina EU Foto: Ilustracija
Portal AnalitikaIzvor

Međutim, šef jedinice za Crnu Goru i Srbiju Majkl Miler još 9. decembra uputio je dokument u kojem je izraženo negativno mišljenje Evropske komisije na nacrt tog Zakona.

U dokumentu, u koji je Portal Analitika imao uvid, Miler je naveo da analiza procjena ukazuje na ozbiljne rizike i izazove tokom faze implementacije, ukoliko se Zakon usvoji u sadašnjem obliku. 

''Pozdravljam trajnu dobru praksu Crne Gore da konsultuje Evropsku komisiju o nacrtima zakona u oblasti vladavine prava. Kao što je navedeno u godišnjim izvještajima Evropske komisije, potrebno je poboljšati rezultate Crne Gore u oblasti konfiskacije imovine stečene kriminalom, u cilju postizanja efikasnijeg krivičnog odgovora na korupciju i organizovani kriminal. Zakonske prepreke u ovoj oblasti moraju se riješiti'', kazao je Miler.

Kako je dodao, procjena je sastavljena od tri komplementarne analize eksperata država članica EU i službi Evropske komisije, koje su razmatrale različite aspekte nacrta zakona:

''1) ocjenu pravne dosljednosti nacrta zakona;

2) Komplementarnu procjenu o usklađenosti sa pravnim tekovinama EU i očekivana efikasnost budućeg zakona;

3) Komentari službi Evropske komisije'', navodi Miler.

Što se tiče konfiskacije bez osude, Miler ističe ovo još uvijek nije dio pravnih tekovina EU, a države članice EU su se opredijelile za različite modele, u zavisnosti od svojih potreba i pravnih tradicija.

''Hibridni režim građanskog i krivičnog postupka nije neophodno problematičan, ali bi trebalo da ima sve proceduralne garancije navedene u jurisprudenciji Evropskog suda za ljudska prava i uzeti u obzir očekivanu efikasnost zakona u specifičnom crnogorskom kontekstu.

U tom smislu, ekspertska procjena ukazuje na ozbiljne rizike i izazove tokom faze implementacije, ukoliko se zakon usvoji u sadašnjem obliku'', ističe Miler.

On naglašava potrebu da se unaprijedi proces internih konsultacija o ključnim djelovima zakona, prije formalnih konsultacija sa Evropskom komisijom.

''Ključno je da iscrpite sve korake – uključujući javne konsultacije i konsultacije sa predstavnicima pravosuđa – prije nego što nam podijelite konačni nacrt, kako biste obezbijedili vlasništvo i eventualno efikasnu primjenu zakona.

Stoga je preporuka Komisije da se preispita zakon kako bi se odgovorilo na priložene komentare, i to kroz inkluzivni proces konsultacija.

Ostajemo vam na raspolaganju da u najkraćem mogućem roku organizujemo sastanak sa ekspertom EU koji je razmatrao nacrt zakona i predstavnicima Evropske komisije, kako bismo detaljno predstavili i razmotrili ovu procjenu.

Svjesni smo značaja ovog zakona za Crnu Goru i u potpunosti podržavamo vašu namjeru da značajno poboljšate rezultate u oblasti konfiskacije imovine. Za ovo je ključno imati dosljedan i efikasan pravni alat koji će služiti ovoj svrsi'', zaključio je Miler.

Portal Analitika