Crna hronika

Viši sud u Bijelom Polju potvrdio odluku prvostepenog suda

Bjelopoljac nije platio kaznu od 800 eura, pa dobio 32 dana zatvora

Viši sud u Bijelom Polju odbio je kao neosnovanu žalbu osuđenog Č. A. iz tog grada, na rješenje bjelopoljskog Osnovnog suda koji mu je novčanu kaznu od 800 eura zamijenio kaznom zatvora u trajanju od 32 dana.

Bjelopoljac nije platio kaznu od 800 eura, pa dobio 32 dana zatvora Foto: Pixabay
Dnevne novineIzvor

U obrazloženju rješenja Višeg suda u Bijelom Polju stoji da pobijano rješenje nije zahvaćeno bitnom povredom odredaba krivičnog postupka, te da je prvostepeni sud u pobijanom rješenju, prilikom zamjene izrečene novčane kazne kaznom zatvora, dao jasne i dovoljne razloge o odlučnim činjenicama, koji nijesu protivrječni.

“Naime, odredbom čl.39 st 6 KZ CG propisano je da ukoliko osuđeni u određenom roku ne plati novčanu kaznu, sud će istu zamijeniti kaznom zatvora tako što će za svakih započetih 25 eura novčane kazne odrediti jedan dan zatvora, dok je stavom 8 istog člana propisano da ako osuđeni plati samo dio novčane kazne, sud će ostatak kazne srazmjerno zamijeniti kaznom zatvora, pa ako osuđeno plati ostatak novčane kazne, izvršenje kazne zatvora će se obustaviti. 

U konkretnom slučaju iz spisa predmeta proizilazi da osuđeni Č.A. u roku od tri mjeseca od dana pravosnažnosti presude Osnovnog suda u B.P od 22.1.2020 godine (21.4.2020 godine) nije uplatio novčanu kaznu u iznosu od 800 eura koja mu je istom presudom izrečena. Stoga je prvostepeni sud pravilno primjenjujući naprijed citiranu odredbu, pravilno odlučio kada je novčanu kaznu zamijenio kaznom zatvora u trajanju od 32 dana”, precizirano je u obrazloženju rješenja Višeg suda u Bijelom Polju.

Portal Analitika