Politika

"Izborna reforma proces koji mora biti inkluzivan"

Vag: Dati više prostora nevladinim organizacijama u Odboru za reformu izbornog zakonodavstva

Izborna reforma mora biti inkluzivan proces, koji će omogućiti učešće svim zainteresovanim stranama, poručila je šefica misije OEBS-a u Crnoj Gori Dominik Vag i dodala da vrijeme da se i nevladinim organizacijama (NVO) da više prostora u Odboru za reformu izbornog zakonodavstva.

Vag: Dati više prostora nevladinim organizacijama u Odboru za reformu izbornog zakonodavstva Foto: OSCE
Portal AnalitikaIzvor

Ona je, u intervjuu agenciji MINA, kazala da je, uz podršku OEBS/ODIHR-a, Crna Gora već obezbijedila veću transparentnost, učinkovitost i odgovornost onih koji sprovode izbore, ali da je još uvijek potrebna velika i sveobuhvatna izborna reforma.

„Crna Gora jača svoje demokratske institucije i svake godine ostvaruje napredak u transparentnosti i odgovornosti, ali tokom posljednjih godina u više navrata je uočeno postojanje praznina i rupa u zakonskom okviru. To je bio slučaj tokom opštinskih, a potom i izbora na državnom nivou, a kao drastičan primjer možemo navesti i Šavnik“, rekla je Vag.

Ona je kazala da je uvjerena da će uz kontinuirano političko angažovanje u Skupštini, gdje i većina i opozicija igraju konstruktivnu ulogu, ta pitanja koja su sada dobro identifikovana biti vremenom riješena.

Prema riječima Vag, potrebno je izmijeniti nekoliko zakona i da skupštinski Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu precizno odredi prioritete u radu.

„Pravo je vrijeme da se Skupština posveti značajnim promjenama, otkloni sve nejasnoće i modernizuje izborno zakonodavstvo. Za cijeli proces biće potrebno mnogo odlučnosti i napora i nema opravdanja za odlaganje“, istakla je Vag.

Ona je rekla da očekuje da će Odbor raditi ujedinjenim snagama, na konstruktivan način, kako bi taj rad donio promjenu koja će povećati pravnu sigurnost.

Vag je podsjetila da su dva šefa prošlogodišnjih posmatračkih misija ODIHR-a, Nina Suomalainen i Tamaš Meszerič, nedavno bili u Crnoj Gori i da su, nakon sastanaka, izrazili optimizam da će skupštinski Odbor napredovati u formulisanju potrebnih izmjena i dopuna i omogućiti da se otklone sve praznine i nejasnoće u izbornom zakonodavstvu.

Ona je istakla da je izborna reforma proces koji mora biti inkluzivan, koji će omogućiti učešće svim zainteresovanim stranama.

„Sada je vrijeme da se i NVO u ovom Odboru da više prostora“, rekla je Vag i poručila da je ODIHR spreman da podrži rad tog tijela, kao i Misija.

Govoreći o ključnim problemima sa kojima se Crna Gora suočava, Vag je navela da se država, kao i mnoge druge zemlje širom svijeta, bori da stane na kraj uticaju organizovanog kriminala.

„Zbog toga, Misija daje prioritet regionalnoj policijskoj saradnji i modelu rada policije koji se zasniva na obavještajnim podacima“, rekla je Vag.

Ona je istakla da je zahvaljujući softveru koji je obezbijedila Misija OEBS-a i pratećom obukom, kriminalističko-obavještajna jedinica Uprave policije uspjela da identifikuje rute krijumčarenja nedozvoljenih droga i oružja i riješi neke od najtežih slučajeva.

„Takođe smo ojačali tehničke kapacitete Jedinice za sajber kriminal i obavještajne poslove u oblasti analize podataka, a Uprava policije je, nakon međunarodne operacije prošle godine, usmjerene protiv seksualne eksploatacije djece u regionu Balkana, odala priznanje Misiji za pruženu podršku“, ukazala je Vag.

Na pitanje da li postoje politička volja i dovoljno jake institucije kako bi se Crna Gora izborila protiv organizovanog kriminala, Vag je kazala da su imenovanja koja su dovela do kompletiranja Ustavnog suda i Sudskog savjeta, kao i izbor vrhovnog državnog tužioca, bili veoma značajni koraci.

„Politička odlučnost u obezbjeđivanju potpuno nezavisnih pravosudnih institucija, sa adekvatnim finansijskim resursima, se mora nastaviti“, poručila je Vag.

Prema njenim riječima, ta imenovanja su ključna za Crnu Goru na njenom putu da ostvari nacionalne strateške ciljeve.

Kako je dodala, to je početak procesa, jer će novoimenovani organi morati da se postaraju da sistem krivičnog pravosuđa postane efikasan.

„Kada naručimo istraživanja javnog mnjenja, kako bismo izmjerili percepciju postignutog napretka, na primjer u policiji, većina građana Crne Gore i dalje ističe da organizovani kriminal predstavlja prijetnju njihovoj bezbjednosti, ili da korupcija ostaje značajan problem. Uvjerena sam da su svi u Skupštini svjesni važnosti izbora nezavisnih i kvalifikovanih osoba za ove funkcije“, kazala je Vag.

Ona je rekla da, kroz OEBS-ov regionalni projekat praćenja suđenja, prate 59 slučajeva organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou u Crnoj Gori i pomažu vlastima u identifikovanju sistemskih slabosti.

„Zahvalna sam našim partnerima u pravosudnom sistemu na otvorenosti i davanju sugestija. Ovo je dovelo do formulisanja ciljanih preporuka koje mogu pomoći jačanju pravosudnog sistema, na jedan konsultativan način“, rekla je Vag i dodala da će dalji napredak zavisiti od svih pravosudnih aktera.

Ona je kazala da misija OEBS-a u Crnoj Gori podržava javnu upravu i institucije u reformskim naporima, u skladu sa principima organizacije, i da su tokom godina izgradili jaka partnerstva u cilju saradnje, koja često ima regionalni karakter, promovišući rodnu ravnopravnost kroz sve što rade.

Vag je kao najznačajnija dostignuća navela niz rezultata u sektoru bezbjednosti, od kojih se jedan tiče borbe protiv trgovine ljudima, kroz razvoj pristupa intervjuisanja usmjerenog na žrtve, i koji je sada već uvršten u Krivični zakonik.

“Obučili smo policijske službenike, pružaoce socijalnih usluga i tužioce, za razgovor sa djecom žrtvama eksploatacije i seksualnog zlostavljanja na internetu. Takođe, zahvaljujući našoj podršci u procesu međunarodne akreditacije Balističke laboratorije Forenzičkog centra, ispitani dokazi sada mogu biti predstavljeni na suđenjima ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu”, rekla je Vag.

Kako je navela, prethodna godina je bila značajna, jer su dva izborna ciklusa bila ključni test za institucije koje sprovode izbore.

“Radili smo zajedno sa Državnom izbornom komisijom kako bismo osigurali da izbori budu transparentni i inkluzivni. Naša podrška institucijama za upravljanje izborima značajno je doprinijela pozitivnim nalazima iznijetim u izvještajima misija OEBS/ODIHR za posmatranje izbora”, dodala je Vag.

Ona je kazala da je podrška u sprečavanju nasilja nad ženama i djevojkama još jedan od ključnih ciljeva Misije.

“Naš cilj je da prekinemo krug ćutanja oko ove vrste nasilja. Potrebno je da se muškarci i žene ujedine u naporu da se obezbijedi sigurnija, pravednija budućnost za svaku ženu i djevojku”, istakla je Vag.

Kada je riječ o evropskim integracijama, Vag je kazala da Misija pruža pomoć Crnoj Gori u sprovođenju reformi, u skladu sa obavezama i principima OEBS-a koje su usvojile države učesnice.

Ona je rekla da su reforma policije, rodna ravnopravnost, osnaživanje mladih, mediji neke od oblasti u kojima Crna Gora sarađuje sa Misijom, a da se o načinu na koji će podržavati Crnu Goru u narednim godinama detaljno razgovara sa Ministarstvom vanjskih poslova.

„Država je u poziciji da mudro iskoristi svu ponuđenu podršku i da je dobro rasporedi kako bi ubrzala reforme i ispunila svoje strateške ciljeve“, istakla je Vag.

Prema njenim riječima, princip zapošljavanja u javnoj upravi na osnovu zasluga će pomoći u postizanju efikasnosti u radu na najavljenim reformama.

„Uloga Misije je da mobiliše stručnjake, vrlo često iz regiona, kako bi pomogli u izgradnji kapaciteta za podršku institucionalnoj reformi i definisanju strategija“, navela je Vag.

Govoreći o planovima i ciljevima za ovu godinu, Vag je kazala da je Malta, kao država predsjedavajuća OEBS-om, među svojim glavnim prioritetima definisala slobodu medija i bezbjednost novinara, mlade i pomirenje, borbu protiv korupcije i bezbjednost povezanu sa klimatskim promjenama.

Kako je navela, Misija će više raditi na borbi protiv ekološkog kriminala, na pružanju podrške angažovanju mladih, kako u ekonomskom sektoru, tako i na opštinskom nivou, kao i na pružanju podrške državi na unapređenju bezbjednosti novinara.

“Rodna ravnopravnost ostaje prioritet i mi ćemo nastaviti da blisko sarađujemo sa Skupštinom i javnom administracijom, kako bismo osigurali da i žene i muškarci imaju jednaku korist od zakonodavstva, politike i budžeta”, dodala je Vag.

Ona je kazala da je veoma zahvalna na povjerenju koje im se ukazuje, podsjetivši da je prošle godine Kancelarija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda odabrala Misiju za partnera za obilježavanje 20 godina postojanja te institucije.

Portal Analitika