Politika

Usvojena informacija o pripremi crnogorske verzije pravne tekovine EU

Izvor


„I mi ćemo biti obavezni da danom pristupa u EU imamo sva pravna akta Unije prevedena na crnogorski jezik“, precizirao je on.Prema njegovim riječima, informacija koju je vlada usvojila upravo govori o načinu na koji će taj posao biti urađen.„Trenutno imamo više od 160 hiljada stranica pravne tekovine, tako da imate u vidu koliki je posao koji nas čeka“, kazao je Pejović, javila je Mina.Informacija je, kako je naveo, dala predlog mehanizma, odnosno sistema kako na najbolji način pripremiti sve što Crnu Goru nas čeka u narednim godinama.On je pojasnio da se radi se o pripremi za prevođenje, utvrđivanju terminologije koja će se koristiti u prevodu, reviziji prevoda, kako stručnoj tako i pravnoj, i konačno lektorisanju tekstova.Nakon toga će uslijediti autorizacija, odnosno verifikacija na komisijama koje će biti posebno uspostavljene, kako bi se došlo do konačne verzije.„Čeka nas veliki i dug posao koji će početi uskoro i neće stati do samog učlanjenja u EU, ne samo zato što nemamo kapaciteta da sve uradimo na početku, nego zato što svake godine ovaj korpus pravne tekovine bude dopunjen sa tri do pet hiljada novih stranica“, rekao je Pejović.Na pitanje da li planiraju lobiranje prije samita u Briselu, Pejović je kazao da se ne radi o lobiranju, nego o stalnim kontaktima koje imaju sa državama članicama EU i sa Evropskom komisijom (EK).„Radi se o kanalu informacija koji smo još davno uspostavili i koji podrazumijeva svakodnevne kontakte i dostavljanje informacija o pomoći koju možemo pružiti zemljama članicama da bolje shvate šta se dešava u Crnoj Gori, i kakav je napredak napravljen“, pojasnio je on.Radi se, kako je naveo, o komunikaciji na više nivoa, odnosno „po osnovu dvije stvari, a to je odlučivanje o tome da li Crna Gora otvara pregovore krajem mjeseca, i o pripremi pregovaračkog okvira“.„Ova druga, koja se tiče pregovaračkog okvira, nije bitna samo za Crnu Goru, nego za sve buduće zemlje kandidate koje će otvoriti pregovore, jer se time postavlja nova platforma za ono što je EK uvela krajem prošle godine, a to je novi pristup u radu dva najsenzitivnija poglavlja, 23 i 24“, kazao je Pejović.Zbog toga su, kako je pojasnio, konsultacije i rasprave na radnim tijelima EU malo duže, ne samo po pitanju odluke o Crnoj Gori, nego i pripreme pregovaračkog okvira, jer on će predstavljati opštu platformu kako će se članice odnositi prema svim budućim proširenjima.Pejović je kazao da će sljedeće sedmice boraviti u Finskoj i u Švedskoj na konsultacijama, i da postoji stalna komunikacija sa ambasadorima u Crnoj Gori.Prema njegovim riječima, glavni cilj svih tih razgovora je da se dobije potpunija slika onoga što Crna Gora radi i što je radila, i da se vidi pomak od onoga što je ranije bilo usvajanje zakonodavstva, a sada je praktična primjena.„Odnosno da se vidi da li zaista zakonodavstvo koje smo usvojili djeluje na praktičnom nivou, i da li postižemo zadovoljavajuće rezultate“, rekao je Pejović.

foto: gornjamoracainfo.blogspot.com

Portal Analitika