Društvo

MSS: Kodeks novinara prilagođen rodno-senzitivnom jeziku

Izvor

Na prijedlog Rodnog medijskog savjeta usvojene su izmjene koje Kodeks novinara prilagođavaju rodno senzitivnom jeziku. Upravni odbor Medijskog savjeta za samoregulaciju ocjenjuje da je usvajanje principa upotrebe rodno-senzitivnog jezika u crnogorskim medijima korak naprijed u poštovanju međunarodnih novinarskih standarda.

Upravni odbor MSS usvojio je informacija o aktivnostima monitoring tima MSSa koji je za maj mjesec najavio prvi izvještaj o radu medija kojim će biti obuhvaćene i dostavljene primjedbe čitalaca i gledalaca na rad crnogorskih medija.

Na današnjem sastanku Upravnog odbora Medijskog savjeta za samoregulaciju pozdravljeno je formiranje Samregulatornog tijela lokalnih štampanih medija kao i inicijativa za osnivanje najavljenog Savjeta za štampu. Upravni odbor izražava nadu da će veći broj samoregulatornih tijela doprinjeti kvalitetnijem novinarstvu i poboljšanju profesionalnih i etičkih standarda u crnogorskim medijima. MSS ostaje otvoren za sve oblike saradnje i upućen je poziv svim samoregulatornim tijelima i medijima koji žele da se pridruže radu MSSa u zajedničkom radu na unaprjeđenju profesionalnosti naših medija.

Sa sastanka je još jednom upućen javni poziv svim građanima da žalbe na rad medija mogu dostavljati Medijskom savjetu za samoregulaciju na e-mail adresu prijava@samoregulacija.me .

Portal Analitika