Društvo

Ustavni odbor: Zakon o CANU u skladu sa Ustavom

Izvor

Predviđenim zakonom se ukida Dukljanska akademija nauka i umjetnosti (DANU), čiji članovi, prema predviđenoj proceduri, mogu preći u državnu akademiju.

Prijedlog Zakona o CANU podržalo je sedam članova Odbora, dok je četiri bilo protiv. Za su glasali predstavnici vladajuće koalicije dok su protiv glasali predstavnici Nove i SNP-a.

Iz opozicije je ocijenjeno da je sporna ustavnost pojedinih normi po kojima članovi DANU po automatizmu postaju čalnovi DANU.

Ministarka nauke Sanja Vlahović ocijenila je na sjednici Odbora da postoje tri razloga za donošenje zakona.

Kao prvi navela je promjenu državno-pravnog statusa Crne Gore iz 2006. godine, čime su neke odredbe starog zakona bile u suprotnosti sa Ustavom i Zakonom o crnogorskom državljanstvu, prenijela je Mina.

“To se odnosi na državljanstvo članova prilikom prijema u Akademiju”, pojasnila je ona.

Drugi razlog, kako je dodala, je uključivanje crnogorske naučne zajednice u evropski istraživački prostor i uskalđivanje domaćih propisa sa evropskim.

Vlahović je navela da je treći razlog objedinjavanje naučnog potencijala u jednu instituciju.

Novi normativi, kako je pojasnila, trebaju da očuvaju autonomiju CANU i da objedini naučni potencijal, “koji se i pored akademije nalazi u drugim institucijama”.

“Predloženi zakon valorizuje, odnosno objedinjuje naučni potencijal u instituciju od najvišeg naučnog značaja za jednu zemlju. Crna Gora u fizičkom smislu ima mali kapacitet, i smatramo da je opravdana Vladina strategija da akumulira svoj naučni potencijal”, rekla je ona.

Emilo Labudović iz Nove srpske demokratije naveo je da se ne može postati akademikom »samoproglašenjem«.

»Članovi DANU su sami sebe proglasili za akademike. Država ne bi smjela da dodjeljuje nekom status akademika«, kazao je on.

Portal Analitika