Podgorica

Uskoro novi socijalni servis Glavnog grada

Prihvatilište - privremeni smještaj za djecu sa ulice

Sekretar Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada Ivan Terzić i izvršna direktorica Udruženja Roditelji Kristina Mihailović potpisali su Memorandum o saradnji, čiji je osnovni cilj pokretanje socijalnog servisa Prihvatilište- privremeni smještaj za djecu sa ulice, kroz uključivanje u program Učionica družionica.

Prihvatilište - privremeni smještaj za djecu sa ulice Foto: PG Biro
Portal AnalitikaIzvor

Budžetom Glavnog grada za 2021. godinu opredijeljena su sredstva za realizaciju socijalnog servisa koji je osmišljen kao posebna vrsta podrške i stimulacije djece koja dolazeiz socijalno ugroženih porodica, kao posebno ranjiva kategorija.

Na ovaj način, djeci se obezbjeđuju uslovi za sticanje osnovnih životnih vještina, unapređenje obrazovnog statusa i izgradnju njihovih kompetencija. Djeci se programom Učionice Družionice pomaže u obrazovanju, obezbjeđuje užina, psiho-socijalna podrška, organizuju kreativno edukativne radionice, kao i prevoz do mjesta realizacije aktivnosti (Igračkoteka i Razvojni centar).

Inicijativa ima za cilj da kroz socijalni servis Prihvatilište za djecu sa ulice, uključi djecu sa ulice u edukativne radionice, smanjenje prenošenja siromaštva sa generacije na generaciju, kao i omogućavanje prilika da sva djeca imaju iste mogućnosti za obrazovanje, čime se direktno unapređuje kvalitet života socijalno ugroženih kategorija.

NVO Roditelji će u sklopu programa koji je podržao Sekretarijat za socijalno staranje svake sedmice sprovoditi program sa stimulativnim aktivnostima za djecu koja su u zoni siromaštva i raditi na osmišljavanju, planiranju i uspostavljanju sveobuhvatnog servisa prihvatilišta za djecu sa ulice i unaprjeđenju uslova rada, dok će Sekretarijat za socijalno staranje, u skladu sa svojim mogućnostima pružiti potrebnu podršku dostizanju ciljeva saradnje.

Portal Analitika