Crna hronika

Nema dokaza da je počinio prekršaj

Ukinuta presuda kojom je Turović kažnjen zbog vrijeđanja Đukanovića

Viši sud za prekršaje Crne Gore donio je rješenje kojim je uvažena žalba advokata Gorana Čađenovića, koji zastupa Strada Turovića, i time je preinačeno rješenje Suda za prekršaje u Podgorici i Turović se oslobađa krivice, piše Dan.

Ukinuta presuda kojom je Turović kažnjen zbog vrijeđanja Đukanovića Foto: Portal Analitika
DanIzvor

On je bio uhapšen zbog objave koja se odnosila na predsjednika države Mila Đukanovića.

Kako je navedeno u rješenju, nije dokazano da je učinio prekršaj za koji je protiv njega podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

On je rješenjem Suda za prekršaje bio kažnjen sa 600 eura zbog prekršaja iz člana 7 Zakona o javnom redu i miru.

“Vijeće ovog suda smatra da žalioca treba osloboditi krivice jer nema dokaza da je počinio prekršaj koji mu je stavljen na teret.Iz razloga što bitan elemenat prekršaja predstavlja uvredljivo ponašanje prema nekom licu, koje podrazumijeva skup objektivnih i subjektivnih elemenata i čije prisustvo je neophodno cijeniti u svakom slučaju. U konkretnom slučaju, vijeće ovog suda smatra da je pobijano rješenje kojim je okrivljeni oglašen krivim i kažnjen dovelo do miješanja u njegovo pravo na slobodu izražavanja i da je isto bilo povrijeđeno prvostepenom odlukom. To iz razloga što se iz spisa predmeta utvrđuje da predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, na koga se odnosi sporni komentar, nije podnio prijavu kao oštećeni, čime je izostao njegov subjektivni odnos prema djelu”, navodi se u rješenju koje potpisuje sudija Dragica Kovačević.

Portal Analitika