CEDIS

Radovi na mreži

U srijedu, djelovi više opština bez struje

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 07. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

U srijedu, djelovi više opština bez struje Foto: CEDIS
Portal AnalitikaIzvor

Tuzi

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati:Ramza Ćaf, Spinja,Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj (kratkotrajna isključenje)

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin i Nabom

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati:Lijeva Rijeka, Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero, Brskut, Opasanica, Uvač, Ljevorečke Tuzi, Han Garančića, Dubirog Veruša, Pilana Veruša i Pajkov Vir

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: Ptič, Kruševice i Jasika

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati:Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Lopari, Rozdec, Rudine, Nikmaraš, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat irepetitor Zatrijebač

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati:dio oko Cijevne, Hladnjača Krstović, Balijače, Benziska pumpe Cijevna, Senić i Montenegro Petrol, Servis Vujačića i Hladnjača Novaković (kratkotrajna isključenje u navedenom vremenu)

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Termoelektro -naselje kod Aluminijskog kombinata, ul. Janka Đonovića, Gojka Berkuljana, dio ul. Steva Boljevića i dio ul AVNOJ-a, Park Kruševac-Dvorac Kralja Nikole, Stara bolnica i ul. Džona Džeksona

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Zagoriča oko groblja, dio ul. Vojvode Vasa Bracanova, ul. Đulje Jovanova, Iveze Vukova, dio ul. Žarka Zrenjanina, dio ul. Franca Rozmana i dio ul. Valtazara Bogišića

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati:Jelenak, Klanica, Farma koka, Pocijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Donji Martinići, Kruščica, Topolovo, Međice, Ždrebaonik, Kula Lakića, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo, Studeno i Vučica (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati:Ivanj Uba, Jablan, Studeno

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati:Šinđon,Kokošice,Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Meterizi,Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci ,Božija Voda, Karuč,Bobija, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića

Kotor 

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati:Dobrota, Sv. Stasije, Ljuta, Orahovac, Kraći prekidi u napajanju el. energijom.

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati:Stari grad, Katedrala Sv. Tripun i dio Grada od Katedrale do Gurdića, Muo Ramadanovići

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati:Mokrine, Kruševice, Vrbanj

Bar

-u terminu od 7:30 do 20:00 sati:Gornje naselje Partizanski put (Suvi potok)

-u terminu od 7:30 do 20:00 sati: Komletno područje Sutomora sa okolinom (moguće beznaponsko stanje)

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Vitići

Budva

-u terminu od 8:30 do 13:00 sati:Donji Pobori

Ulcinj 

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donji Štoj, od autokampa Tomi do hotela Imperijal, Ulcinjsko polje, kod objekta Subašića

Nikšić 

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati:Tupan,Klenak (Donji i Gornji),Dubočke (Donje i Gornje), Pećinovac, Bijela Vrata, Zlatna Strana, Cerovačka Glavica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Carine, Glušje Selo, Liverovići, dio Prage

-u terminu od 9:30 do 11:30 sati:Garden Gold (Montekuk), Ćemenca, Vodovod Pumpe Duklo, Duklo ,Grebice , Šik Javorak ,Rastoci ,Zla Gora, Parzizanski put, Hercegovački put, Kasarna,Tehno Baza, dio Kočana,Mi-rai, dio Kapina polja, Pivara Zgrade Kod Albone u Rastocima, Kolektor "PPOV-Studenca" , Sportski Centar Ul. 29 Novembar ,Zgrada Pejtona, Ul.Jola Piletića, Ul. Nikole Tesle, zgrada Zinik ", Ul. Serdara Šćepana,Ul. 2. Dalmatinska, Zgrada Profesorska, Ul. Peka Pavlovića, Grudska Mahala ,Ul.Žarka Zrenjanina, Bistričko Naselje," Samački Hotel, Građevinsko", Rudo Polje , Integralovo naselje, Ul.Baja Pivljanina, (Zgrada Željezare)",(Zgrada Boksita)", dio ul.Njegoševe, Goranović Klanica

-u terminu od 11:30 do 13:30 sati: Glibavac, Gornje polje, Rastovac,Vidrovan, Vidrovan-kaptaža, Orah, Šipačno, Pišteta, Dubrave, Lipova ravan, Jasenovo polje, Praga, komplet Dragova Luka, Mokra njiva, Zavrh, Brezovik, Bolnica Brezovik, Miločani, Gornje polje-Nula, Šume, Prisoja, Čeline, Vrzipov do, Presjeka, Srijede, Vir, Zavraca, Sjenokosi, Pivara, Mljekara FML, Sutjeska, Karingtonke, Grudska Mahala, Krsta Kostića, dio Rastoka, Puniše Lalatovića, Radojice Mijuškovića, IV Crnogorske, Nikca od Rovina, put pored Bistrice, Samački Hotel Željezare, Ul Serdara Šćepana, Ul. Boška Jankovića, Ul Alekse Backovića, Zgrada Montex, Zgrada Treske. Bistričko Naselje, Šišovik Labudovići,"Naselje Humci, (Zgrada Help)", Humci (Dječiji Vrtić)", Oštrovac, dioII Dalmatinske, dioOmladinske

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje,Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje

Rožaje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Bašča

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio sela Biševo, selo Bać-Donji dio sela u blizini Đamije

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Malo Selo, dio sela Brezojevice

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

Šavnik

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati:Strug

Žabljak

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, Hotel Polar Star, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Slatina-Gojakovići, Bistrica, Gostilovina, Dobrilovina, MalaHE Ljevak

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Bogutov Do

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Crkvina, Lugovi, Oćiba, Vladoš, Pčinja, Žirci i Moračka Bistrica

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Čokrlije, Pavino Polje, Mahala, Bijeli Potok, Grab, Biokovac, Slatka, Gorice, Kovrene, Bliškovo, Stožer, Nikoljac, Lozna, Žiljak

-u terminu od 11:45 do 12:30 sati:Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići,Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici,Koke Hasanbegovića, Bistrica,Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji,Šolje, Jablanovo, Požeginja, Dobrinje , Nedakusi Lelo, Vinilplast, Rasovo, Loznice, Zminac, Boljanina, Strojtanica, Kurilo

-u terminu od 12:30 do 18:00 sati:Povremeno-Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići,Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici,Koke Hasanbegovića, Bistrica,Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji,Šolje, Jablanovo, Požeginja, Dobrinje , Nedakusi Lelo, Potkrajci, Vinilplast, Rasovo, Loznice, Zminac, Boljanina, Strojtanica, Kurilo, Željeznička Stanica, , Nedakusi, Pruška, Voli, Mespopromet, Imperijal, Kisjela Voda Rada, Pekara, Pekara, Vunarski, Lenka

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati:Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Portal Analitika