CEDIS

CEDIS

U petak, zbog radova na mreži, djelovi više opština bez struje

I u petak aktivnosti na mreži u cilju poboljšanja napajanja

U petak, zbog radova na mreži, djelovi više opština bez struje Foto: CEDIS
Portal AnalitikaIzvor

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 18. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

- u terminu od 08 do 16 sati: zgrade u Park šumi Zagorič i naselje oko njih i u lice Radnička i Dr. Milutina Kažića, Golužba i Vojno Dobro;

- u terminu od 09 do 18 sati: Lijava Rijeka, Brskut i Opasanica (kratka isključenja u navedenom periodu), Veruša, Karaula Mokra, Mokra, Bukumirsko jezero i Ubogi Do;

- u terminu od 09 do 15 sati: područje Kuča- Ubli, Toke, Korita, Živkovići, Prelevići, Lazorci, Bezjovo, Orahovo, Građen, Prisoje, Cvilin, Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Rozdec, Rudine, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat, repetitor Zatrijebač, Kosor, Kupusci, Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Lokve, Brezovica, Stravče i Ptikalj.

Cetinje

- u terminu od 09 do 11 sati: dio ulice Baja Pivljanina, ulica IV proleterske, dio Bulevara Crnogorskih junaka, Hercegovačka ulica, dio naselja Luke Ivaniševića i Katango.

Danilovgrad

- u terminu od 08:30 do 15 sati: Sušica, Šume Bećirovića, Kosić, Jastreb, Mamućevina, Koljat i dio Lazina (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu), Maljat, Kokotovac i dio Podglavica.

Nikšić

- u terminu od 08 do 15:30 sati: dio Prage, Ubla, Seline, Zaljutnica, Višnjića Do, Goslić, Jasikovica (Bajov Kamen) i Javljen;

- u terminu od 08 do 18 sati: "Balosavi, Tupan, Klenak, Štrpca, Dolovi, Dubravča Do, Marina Glavica, Velimlje,Prigradina, Montex, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka, Ljut, Dubočke Donje(Bijela Vrata), Cerovačka Glavica,(Zlatna Strana, Dubočke Gornje (Pećinovac), Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do), Crni Kuk, Zanuglina, Somina i Gornja.

Plužine

-u terminu od 10 do 13 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Lica, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje i Mala Crna Gora.

Bar

- u terminu od 09 do 11 sati: Gornje Zagrađe;

-u terminu od 12 do 15 sati:Mirošica II;

-u terminu od 09 do 14 sati: Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji Grad.

- u terminu od 08 do 19 sati: Ilino Mijovići, Sustaš, Vitići, dio naselja Ahmetov Brijeg (izvodi prema Jovovićima i Leposavićima) i dio naselja Davidovići (Izvod prema Marovićkoj Ulici i Izvod prema TS Sustaš).

Ulcinj

- u terminu od 08 do 15 sati: Gornja i Donja Kolomza i Međureč.

Kotor

- u terminu od 09 do 12 sati: Rakite, dio korisnika oko samoposluge i Muo centar.

Bijelo Polje

- u terminu od 07:30 do 08:30 i od 17 do 18 sati: sati: Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici, Koke Hasanbegovića, Bistrica, Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Dobrinje, Nedakusi Lelo, Potkrajci, Vinilplast;

- u terminu od 09 do 11 sati: Orahovica;

- u terminu od 10 do 12 sati: Donji Mojstir;

- u terminu od 07:30 do 18 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče i Čokrlije ;

- u terminu od 08:30 do 18 sati: Pećarska;

- u terminu od 09 do 15 sati: Dobro brdo, Ravna Rijeka, Slijepač most iPisana jela.

Mojkovac

- u terminu od 09 do 13 sati: Uloševina;

- u terminu od 09 do 14 sati: Centar grada.

Kolašin

- u terminu od 09 do 14 sati: Lug Vukićevića.

Berane

- u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca, Lisijevo i dio sela Bubanje.

Plav

- u terminu od 11 do 13:30 sati: uže gradsko jezgro Plava, Dom Kulture i Sportska Hala;

- u terminu od 09 do 14 sati: Meteh, Jara i Babino polje.

Rožaje

- u terminu od 07:30 do 18 sati:Kujevići, Fejzići, Dautovići , Plunca, Babići, Ggrahovo,B .Crkva, Biševo, Luke, Ređovići, Crnokrpe, Razdolje, Knfekcija, Binjoši, Grablje, Rijeka, Kačari, Paučina, Blace, Radetina, Kačapore, Besnik, MaloMalo Polje, Njeguši, Kurbadovići, Bać, Murići, Kajevići, Đžuđževići, Jablanica, Pripeć, Malindubrava, Vuča, Crnča, Dračenovac, Granit Mont i TV Repetitor; - u terminu od 09 do 14:30 sati: Sređani, Baćevac, Seošnica, Kalače, Gusnice, Đuranovića Luke, Farma, Motel „Turjak“, Ski Lift, Dedeići,B aza, Mujevići-Duga, Skarepača, Bogaje, Koljeno i Bralići.

Pljevlja

- u terminu od 09 do 17 sati: Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav i Gusino Brdo.

Žabljak

- u terminu od 08 do 18 sati: Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela i Pošćenski Kraj.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Portal Analitika