Svijet

Transparent "Dosta je" na vrhu bazilike Svetog Petra

Izvor

On je stao na ivicu jednog od mnogih ukrašenih prozora na kupoli. Razvio je veliki platneni transparent na kojem piše "U pomoć! Dosta je, Monti. Dosta, Evropo. Dosta, multinacionalisti!"

Di Finizio, koji je vlasnik kafea na plaži, vršio je sličan protest u julu protiv direktive EU da dio plaže bude iznesen na aukciju.

Prema riječima jednog od njegovih prijatelja, on je nezadovoljan direktivom EU, a koju je podržala italijanska vlada kojom se mijenjaju pravila dobijanja licenci za rad na dijelovima plaža u Italiji. Di Finizio smatra da ova mjera ide u korist bogatijim multinacionalistima.

U avgustu su preduzetnici sa plaža protestovali zbog sporne direktive tako što su cijeli dan držali zatvorene suncobrane duž velikih dijelova italijanske obale.

Prema njihovim tvrdnjama, nova pravila ugrožavaju 600.000 radnih mjesta na plažama. Nova direktiva u Italiji treba da stupi na snagu od 2016. godine.

Portal Analitika