Politika

Temeljno izmijeniti zakone kako bi se poboljšao položaj žena

Neophodne su kvalitetne i temeljne izmjene i dopune zakonskih rješenja koji će poboljšati položaj žena u Crnoj Gori, a uloga Skupštine u tom procesu je izuzetno važna, poručeno je na današnjem sastanku potpredsjednice Skupštine Branke Bošnjak sa predstavnicima UNDP-a.

Temeljno izmijeniti zakone kako bi se poboljšao položaj žena Foto: Skupstina Crne Gore
Portal AnalitikaIzvor

Upoznavši predstavnice UNDP-a sa aktivnostima u cilju formiranja ženskog klubakoji bi bio sačinjen od svih poslanica sadašnjeg saziva Skupštine Crne Gore, potpredsjednica Bošnjak je predstavila svoju viziju djelovanja ovog tijela. Ona je pohvalila aktivnosti Ženske političe mreže, koja je nastala pod okriljem UNDP programa i istakla važnost izmjena Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja kojim je osigurano posebno finansiranje ženskih organizacija u političkim partijama, kao i mjere za osnaživanje ženskog preduzetništva na lokalnom nivou. Ona je najavila da bi budući ženski klub bio partner Ženskoj političkoj mreži i da zajedničkim djelovanjem mogu puno više doprinijeti u poboljšanju položaja žena u crnogorskom društvu.

Potpredsjednica Bošnjak je upoznala predstavnice UNDP-a da je kao prva potpredsjednica Skupštine Crne Gore od uvođenja višestranačja, iskoristila poziciju i inicirala promjene Poslovnika da najmanje jedno potpredsjedničko mjesto bude rezervisano za manje zastupljeni pol, kao i da se prilikom izbora skupštinskih odbora i delegacija vodi računa o rodnoj izbalansiranosti.

Ona se takođe osvrnula na konkretne teme i aktivnosti koje bi bile u sferi interesovanja i djelovanja ženskog kluba među kojima su veće učešće žena na mjestima odlučivanja, formiranje alimentacionog fonda, kreiranje baze podataka o samohranim roditeljima, borba protiv rodno zasnovanog i nasilja u porodici, ekonomsko osnaživanje žena, preventivna zdravstvena zaštita za žene, posebno one iz ruralnih područja i čitav niz aktivnosti koji će doprinijeti osnaživanju žena.

Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori Daniela Gašparikova je istakla da je kriza izazvana pandemijom COVID-19 razotkrila već postojeće i duboko ukorijenjene neravnopravnosti između žena i muškaraca. 

„Žene su se tokom pandemije suočile ne samo sa gubitkom poslova i teškom ekonomskom situacijom, već i sa eskalacijom rodno zasnovanog nasilja. Oporavak od pandemije će biti izazovan, a politike koje se kreiraju moraju biti utemeljene na dobro informisanim rodnim analizama, kako bi osigurale da se rodni jaz i nejednakosti dodatno ne produbljuju“, rekla je Gašparikova.

Sagovornici su se saglasilida su neophodne kvalitetne i temeljne izmjene i dopune zakonskih rješenja koji će poboljšati položaj žena u Crnoj Gori i da je uloga Skupštine u ovom procesu izuzetno važna. Na sastanku je zaključeno da je neophodno osigurati široki društveni dijalog o problemu položaja žena i uključenost svih činioca društvenog života u njegovo rješavanje, te da se napori na svim nivoima, uključujući i budući klub žena u Skupštini, moraju usmjeravati ka jedinstvenom cilju i zajedničkoj viziji ravnopravnog društva.

Portal Analitika