Region

Sarajevo

Svi zdravstveni radnici da prekinu odmor i vrate se na posao

Zbog velikog pogoršanja epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo, Vlada ovog Kantona donijela je danas tri nove naredbe koje stupaju na snagu odmah. Pozvali su sve zdravstvene radnike iz privatnih i javnih ustanova da prekinu korištenje odmora iz ove ili prethodne godine i vrate se na posao.

Svi zdravstveni radnici da prekinu odmor i vrate se na posao Foto: Avaz.ba
raport.baIzvor

1. Naređuje se obustava korištenja započetih i planiranih godišnjih odmora u 2021. godini, kao i korištenja preostalog dijela godišnjih odmora iz 2020. godine, svim uposlenim u javnom i privatnom zdravstvenom sektoru u Kantonu Sarajevo.

2. Naređuje se hitan povratak sa započetih godišnjih odmora iz 2021. godine, kao i godišnjih odmora iz 2020. godine, svim uposlenim u javnom i privatnom zdravstvenom sektoru u Kantonu Sarajevo.

3. Naređuje se privremeni radni angažman svim uposlenim u javnom i privatnom zdravstvenom sektoru u javnim zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo koje se bave liječenjem bolesnika oboljelih od Covid 19., a koji privremeni radni angažman bude iskazan Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo po potrebi javnih zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo koje se bave liječenjem bolesnika oboljelih od Covid 19.

Kako prenose mediji, nadzor nad sprovođenjem ovog Zaključka sprovodiće Kantonalna uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektora, te da stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se kontinuirano do objave o ukidanju zaključka od strane Vlade Kantona Sarajevo.

Portal Analitika