Protokol

Srzentić - Veber: Njemačka snažno podržava Crnu Goru na reformskom i integracionom putu u EU

„Njemačka snažno podržava Crnu Goru na njenom reformskom i integracionom putu u EU“, ocijenio je ambasador Savezne Republike Njemačke, Robert Veber, na sastanku sa ministarkom Tamarom Srzentić. 

Srzentić - Veber:  Njemačka snažno podržava Crnu Goru na reformskom i   integracionom putu u EU Foto: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija
Portal AnalitikaIzvor

Ambasador Veber je kazao da je Crna Gora odmakla u procesu pristupanja EU i da može da bude primjer drugim državma.

„Njemačka je izuzetno posvećena da pomogne u ovim procesima. Želimo da vidimo Crnu Goru kao uspješnu članicu i pozitivan primjer u EU“, kazao je Veber.

Ministarka Srzentić je zahvalila na podršci koju Njemačka pruža Crnoj Gori u procesu evropske integracije.

„Vaša iskustva, savjeti, pozitivne prakse su nam značajani za proces reforme javne uprave koji sprovodimo ovdje“, ocijenila je ministarka. 

Srzentić je saopštila da će Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija raditi na unapređenju poslovnih procesa u javnoj upravi u skladu sa najboljim praksama, te su otvoreni za razmjenu najboljih njemačkih iskustava. Ona je upoznala ambasadora sa prioritetima u radu u okviru procesa reforme javne uprave, a koji se odnose na profesionalizaciju i optimizaciju procesa, kao i unapređenje usluga koje pruža javna uprava građanima kroz razvoj i jačanje digitalnih platformi.

Sagovornici su složili da reforme treba da se zasnivaju na dobrom zakondavstvu i jasnim pravilima, ali da su ovo preduslovi koji treba da vode do najboljih praksi. Zadovoljstvo građana sprovedenim reformama, pojednostavljenje usluga i procedura, unaprijeđeno pružanje usluga je cilj svih javnih politika.

Na sastanku je razgovarano i o modalitetima saradnje u kontekstu razmjene iskustava i transfera znanja u pogledu unapređenja ambijenta za rad medija, jačanja medijske pismenosti, slobode izražavanja, te zakonskog okvira. 

Sagovornici su istakli važnost dosadašnje saradnje Crne Gore i SR Njemačke, te važnost daljeg jačanja bilateralnih odnosa.

Portal Analitika