Politika

Sofija: Ministar Brajović potpisao Memorandum

Izvor

Memorandum će definisati saradnju izmedju ugovorenih strana, podršku za funkcionisanje Sekretarijata te organizacione i operativne modalitete rada.

Govoreći na plenarnoj sesiji Komiteta ministara Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi, ministar Ivan Brajovic je naglasio da je saradnja institucionalizovana potpisivanjem Konvencije  i proces osmišljen da bude okvir i podrška državama potpisnicama u njihovom nastojanju da obezbijede bezbjednosno sigurno i stabilno okruženje, dobio punu i bezrezervnu podršku Crne Gore.

 Smatram da isključivo regionalnim, zajedničkim i osmišljenim nastupom u prevenciji, otkrivanju i istragama krivičnih djela možemo postići zavidne rezultate u borbi protiv svih oblika kriminala na našim prostorima, kazao je Brajović.

 On je istakao da je Crna Gora u fazi jačanja  cjelokupnog sistema bezbjednosti, kroz reorganizaciju Ministarstva i Uprave policije i unaprjedjenja profesionalnih kapaciteta, i da s  posebnom pažnjom pristupa jačanju svih struktura koje će se baviti sprovodjenjem zajedničkih i usaglašenih obaveza, a sve u cilju bolje medjudržavne i regionalne saradnje.

 U prethodnom periodu Crna Gora je potpisala niz sporazuma o saradnji sa policijama susjednih država u borbi protiv terorizma, organizovanog kriminala, nelegalne trgovine drogama, psihotropnim supstancama, ilegalnim migracijama i drugim kriminalnim radnjama, kao i niz protokola o zajedničkim graničnim patrolama. Kruna našeg zajedničkog rada je svakako Ministarska deklaracija o graničnoj bezbjednosti u Jugoistočnoj Evropi, potpisana izmedju ministarstava unutrašnjih poslova Crne Gore, Srbije, Albanije, Makedonije i Bosne i Hercegovine, kojom smo potvrdili naše snažno opredjeljenje ka stvaranju jedinstvenog evropskog prostora pravde, slobode i bezbjednosti, kazao je Brajović.

U crnogorskoj delegaciji su u radu Treće sjednice Komiteta ministara Konvencije o policijskoj saradnji učestvovali i Dragan Pejanović, sekretar  MUP i JU i Vlado Vukotić, rukovodilac Odsjeka za ljudske resurse Uprave policije.

Portal Analitika