Društvo

Snažnije podržati i razvijati inkluzivnu kulturu

U Javnoj ustanovi Kulturno-informativni centar “Budo Tomović” je održan tematski konsultativni sastanak opristupačnosti ove gradske ustanove kulture za osobe sa invaliditetom.

Snažnije podržati i razvijati inkluzivnu kulturu Foto: Glavni grad
Portal AnalitikaIzvor

"Prepoznajući i snažno podržavajući promjenu perspektiverazmišljanja o invaliditetu i osobama s invaliditetom,direktoricaAida Batilovićsa službenicima Kancelarije za ljudska prava u Službi Gradonačelnice Glavnog grada Podgorica razmotrila je izvještaj o provjeri pristupačnosti KIC-a" saopšteno je iz Glavnog grada.

Kada je riječ o stanju inkluzivnosti i pristupačnosti JU KIC “Budo Tomović” prepoznati su brojni nedostati, ograničenja i poteškoće ali je saopštena i jasnaprofesionalna volja da se stanje napokon mijenja na bolje.

Detaljno je razgovarano o koracima koje je potrebno sprovesti kako bi se postepeno poboljšavala inkluzivnost i pristupačnost ustanove.

Direktorica Batilović je istakla da KIC kao značajan i prepoznatljiv kulturni centar ima važnu ulogu u stvaranju inkluzivne kulture a prema svojim posjetiocima, koji su i osobe sa invaliditetom, i dodatnu odgovornost za prihvatanje razlika i otklanjanje prepreka. Ona je dodala da se već krenulo sa prvim incijativama usmjerenim ka stvaranju povoljnijeg okruženja kako bi se podsticala kulturna uključenost svih građana.

"KIC će organizaciono, prostorno i programski krenuti sa dugoročnim planom razvoja i unapređenja pristupačnosti kako bi se na odgovarajući način osobama sa invaliditetom omogućilo da učestvuju u kuturnom, umjetničkom i društvenom životu Podgorice", kazala je Batilović.

Zajednički je konstatovano da monitoring posjete predstavnika Službe Gradonačenice Glavnog grada,osim stručnog, savjetodavnog i praktičnog značaja, imaju i ostvaruju značajnu funkciju javnog zastupanja pristupačnosti za sve.

Portal Analitika