Društvo

Zakon o zdravstvenoj zaštiti stupio na snagu

Smjena jedanaest direktora zdravstvenih ustanova

Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti danas je stupio na snagu, što znači da će 11 direktora domova zdravlja, bolnica i Zavoda za transfuziju krvi, kojima teče treći mandat, morati da napusti funkcije ili će uslijediti ranije najavljene smjene iz Ministarstva zdravlja, piše Dan.

Smjena jedanaest direktora zdravstvenih ustanova Foto: Pobjeda
DanIzvor

Prema članu 178 novog zakona, “direktoru zdravstvene ustanove prestaje mandat ukoliko je tu funkciju obavljao više od dva puta u kontinuitetu ili sa prekidima”.

Direktori ustanova koje je Dan juče kontaktirao nisu željeli da komentarišu situaciju u kojoj su se našli. Od nekih je, navodno, traženo da podnesu ostavke na jučerašnjim sastancima u ministarstvu.

“Izbor direktora čiji je osnivač država, odnosno opština, a kojima je prestao mandat u skladu sa ovim zakonom izvršiće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona”, piše u izmijenjenom zakonu.

Funkciju direktora u trećem mandatu obavljaju čelnici bolnice u Nikšiću Ilija Ašanin, Specijalne bolnice u Brezoviku kod Nikšića Gordana ReljićDoma zdravlja Podgorica Nebojša Kavarić, bolnice u Beranama Budimir DabetićDoma zdravlja Berane Zuhra Hadrović, Doma zdravlja Ulcinj Pavle Marniković, barske bolnice Dragoslav Tomanovićbolnice Bijelo Polje Biserka Bulatović, direktor Doma zdravlja Plav Omer Šahmanovićdirektor Doma zdravlja Pljevlja Ilhan Tursumovići direktor Zavoda za transfuziju krvi Gordan Rašović.

Borovinić Bojović u januaru je najavila smjenu direktora bolnice u Baru Tomanovića, što je i bio zahtjev porodica preminulih pacijenata koji su upravu krivili za loše liječenje njihovih najbližih.

Ona je nedavno najavila da će pod lupom biti i direktori koji su prošle godine izabrani bez raspisivanja konkursa. Ministarka je tada kazala da se radi o nezakonitom postavljanju partijskih kadrova, ali nije željela da kaže o kojim ustanovama i direktorima se radi.

Grupa poslanika koja je predložila izmjene u obrazloženju je navela da je ranijim ciljanim izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti pravničkom „gimnastikom” omogućeno da pojedini direktori zdravstvenih ustanova budu na tim pozicijama i više od dva mandata.

“Ovim dopunama će se precizirati pojedine odredbe zakona i onemogućiti kršenje odredbe da isto lice može biti direktor zdravstvene ustanove najviše dva puta”, navodi se u obrazloženju.

Dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti predložili su poslanici Branka Bošnjak, Slaven Radunović, Boris Bogdanović, Dragan Ivanović i Miloš Konatar.

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da direktore zdravstvene ustanove, čiji je osnivač država, imenuje i razrješava ministar na osnovu javnog konkursa

Portal Analitika