Politika

Skupština Prijestonice: Uložiti dodatne napore kako bi se obezbijedila sigurnost građana

Skupština Prijestonice Cetinje cijeni da trebal organizovati hitan sastanak uprave prijestonice i rukovodstva Uprave policije, nakon ubistva Cetinjanina Andrije Gazivode.

Skupština Prijestonice: Uložiti dodatne napore kako bi se obezbijedila sigurnost građana Foto: Skupstina Prijestonice
Izvor

Kako je zaključeno, nadležne institucije na lokalnom i državnom nivou trebalo bi da ulože dodatne napore kako bi se u Prijestonici Cetinje obezbijedila neophodna sigurnost svih građana.

U zaključcima piše da bi načelnik Odjeljenja bezbjednosti Cetinje, u koordinaciji sa nadležnim organima, trebalo da preduzme sve neophodne mjere iz svoje nadležnosti kako bi se obezbijedila sigurnost svih građana, jer će se u suprotnom zahtijevati „preuzimanje odgovornosti i podnošenje ostavki nadležnih subjekata“.

„Da Uprava policije pruži svu neophodnu podršku OB Cetinje kada su u pitanju jačanje kadrovskih i tehničkih resursa, te da se obezbijedi pojačan nadzor policije u blizini obrazovnih, zdravstvenih, sportskih objekata, kao i na ulazima i izlazima Prijestonice“, kaže se u zaključcima.

Zaključak je i da lokalna samouprava hitno nastavi realizuju projekata „Cetinje bezbjedan grad“, odnosno da obezbijedi video nadzor na svim značajnijim lokacijama u gradu, a shodno saglasnosti koji je Agencija za zaštitu ličnih podataka dala Ministarstvu unutrašnjih poslova 12. avgusta 2019. godine, kao i da se u mjeri mogućeg, gdje se pokaže neophodno, poboljša javna rasvjeta.

Dodaje se i da bi lokalna uprava trebalo da uputi inicijativu Upravi policije da OB Cetinje preraste u Centar bezbjednosti iz razloga statusa koji ima Prijestonica i ustanova kojoj se u njoj nalaze.

Gradonačelnik Prijestonice Aleksandar Kašćelan je, poštujući zaključke Skupštine, organizovao sastanak sa članovima Savjeta za građansku kontrolu rada policije, koji je prethodno na Cetinju održao sjednicu zbog posljednjih događaja u Prijestonici i u Podgorici, a koji su uticali na bezbjednosnu situaciju. U delegaciji Savjeta bili su predsjednik Aleksandar Saša Zeković i članovi Zoran Čelebić i Dražen Cerović.

Sagovornici su apelovali na bolju koordinaciju institucija, organa i službi koje primijenjuju zakone, kao i na strožije sprovođenje kaznene politike, posebno prema povratnicima u krivičnim djelima.

„Cilj je bezbjednost i sigurnost svih građana“, poručeno je sa sastanka.

Kašćelan je obavijestio članove Savjeta da je lokalna uprava u dobroj komunikaciji sa Upravom policije i Ministarstvom unutrašnjih poslova, kao i sa Odjeljenjem bezbjednosti Cetinje, te da je naložio nadležnim gradskim službama da se popravi i pojača gradska rasvjeta, kako se to prepručuje i u zaključcima lokalnog parlamenta.

Dodao je i da se već radi na iznalaženju rješenja za unapređenje sistema video nadzora u okviru projekta „Cetinje bezbjedan grad”.

Portal Analitika