Društvo
  • Portal Analitika/
  • Društvo /
  • Sindikat stambeno komunalne privrede: Zakonska obaveze "Čistoće" da učestvuje u izradi akta sistematizacije radnih mjesta

Sindikat stambeno komunalne privrede: Zakonska obaveze "Čistoće" da učestvuje u izradi akta sistematizacije radnih mjesta

Povodom aktuelnih dešavanja u DOO "Čistoća" Podgorica oglasili su se iz  Sindikata stambeno komunalne privrede Crne Gore.

Sindikat stambeno komunalne privrede: Zakonska obaveze "Čistoće" da učestvuje u izradi akta sistematizacije radnih mjesta Foto: Schreenshot
Portal AnalitikaIzvor

Uvezi usvajanja novog akta o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i najavljenom otpuštanju radnika, Sindikat stambeno komunalne privrede Crne Gore, ovom prilikom obavještava menadžent DOO "Čistoća" Podgorica da je prilikom izrade akta o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, zakonsko pravo i obaveza Sindikata, zajedno sa Poslodavcem, da učestvuje u izradi akta sistematizacije radnih mjesta, shodno članu 35 stav 5 Granskog kolektivnog ugovora za stambeno - komunalnu djelatnost, koji glasi:

„Poslodavac i reprezentativni sindikat kod poslodavca zajednički vrše analitičkuprocjenu radnih mjesta prilikom izrade akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, na osnovu čega određuju koeficijente složenosti za svako radno mjesto u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorima.“

Sa navedenog a u smislu citiranog propisa, svaka sistematizacija koja je, prema njihovim riječima, rađena bez učešća i potpisa sindikata, kako je to već po našim saznanjima urađeno u DOO “Čistoća“ Podgorica, je suprotna zakonskim proisima, ne proizvodi nikakvo pravno djestvo a što se odnosi i po pitanju najavljenog proglašenja tehnološkog viška zaposlenih u ovom kolektivu i predmet su inspekcijskih i sudskih postupaka, te ovom prilikom insistiramo na menadžment da se pridržava svih zakonskih propisa.

"Po pitanju negativnog poslovanja Društva, apelujemo na menadžment da izvrši analizu gubitka, odgovornosti i uzroke koji su doveli do negativnog poslovanja, da li je gubitak opravdan i način pokrića nastalog gubitka - kako zaposleni ne bi imali negativne posljedice zbog ostvarenog gubitka", kazali su oni.

Na kraju, obavještavaju sve poslodavce iz oblasti stambeno-komunalne djelatnosti, da je, navode u saopštenju, krajnji zakonski rok za potpisivanje Kolektivnog ugovora kod poslodavca 30.04.2024. godine, shodno članu 36 stav 2 Opšteg kolektivnog ugovora ičlana 217 Zakona o radu, te ovom prilikom apelujemo da se ispoštuje zakonska obaveza zaključivanja kolektivnih ugovora kod Poslodavca.

Portal Analitika