Društvo

Povodom 7. oktobra, Međunarodnog dana dostojanstvenog rada

Sindikat medija pokreće kampanju “Mladi u sindikatu”

Povodom 7. oktobra, Međunarodnog dana dostojanstvenog rada, Sindikat medija Crne Gore (SMCG) pokreće kampanju usmjerenu na promociju sindikalizma i značaja sindikalnog pokreta kod mladih ljudi.

Sindikat medija pokreće kampanju “Mladi u sindikatu” Foto: Ilustracija
Portal AnalitikaIzvor

Kampanja „Mladi u sindikatu“, koju su podržali Studentski radio „Krš“ i Portal za mlade „Makanje“, trajaće od 7. oktobra do 8. novembra.

Tokom trajanja kampanje mladima ćemo predstaviti više važnih tema za razumijevanje značaja sidnikata, na interesantniji, njima bliži način, a pratiće ih i odgovarajuće animacije i drugi promo materijal.

Takođe, kroz interaktivan pristup, gdje će mladi biti u mogućnosti da sa nama podijele svoja shvatanja i razmišljanja, nastojaćemo da identifikujemo i koje su njihove nedoumice i eventualna nerazumijevanja. Ti nalazi biće od velikog značaja za osmišljavanje budućih aktivnosti SMCG i stavljanja posebnog akcenta na uključivanje mladih u sindikatima.

Dosadašnje iskustvo nam govori da je ova tema bila prilično zanemarena kod mladih ljudi, odnosno da nije izazivala veće interesovanje kod te populacije. Sa druge strane, imajući u vidu važnost razumijevanja značaja sindikalizma kod mladih ljudi, kako za opstanak sidnikalnog pokreta tako i za konstantno unapređivanje radnog okruženja, na sindikatima je da pronađu modalitet da ova tema zainteresuje mlade ljude.

Dodatan izazov svakako donosi i epidemija COVID-19, koja je radne uslove uzdrmala do temelja, stoga samo sinergijskom akcijom usmjerenom ka konkretnim ciljevima možemo ostati na našem putu – omogućavanje dostojanstvenog rada svim zaposlenima.

Prepoznajući značaj ciljeva aktivnosti, kampanju su podržali Unija slobodnih sidnikata Crne Gore i Međunarodna federacija novinara.

Portal Analitika