Crna hronika

Specijalna državna tužiteljka o predmetu „MILE“

Mitrović: SDT ispituje moguće zloupotrebe službenika JP Morsko dobro i Uprave za nekretnine

Specijalna državna tužiteljka, Lidija Mitrović, saopštila je danas da se protiv 10 fizičkih i jednog pravnog lica vodi istraga u slučaju „Međa“, zbog sumnje da su izvršena krivična djela – zloupotreba službenog položaja, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, protivpravno zauzimanja zemljišta, navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja, falsifikovanje isprava, utaja poreza i doprinosa i zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

Mitrović: SDT ispituje moguće zloupotrebe službenika JP Morsko dobro i Uprave za nekretnine Foto: Foto: PR Centar
Portal Analitika/PR centarIzvor

Ona je, na zajedničkoj konferenciji za medije Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i Uprave policije, kazala da postoji sumnja da je okrivljeni D. K. formirao kriminalnu organizaciju tokom 2011. godine, a čiji su pripadnici okrivljeni A. L. G, V. T, K. P, G. T, D. J, D. K, A. B. i S.P. i pravno lice „G. & A.P.“, doo Podgorica.

K. P. je, kako je pojasnila Mitrović, prihvatio da kao ovlašćeno lice u pravnom licu „G. & A.P.“, doo Podgorica i licencirani geodeta izrađuje elaborate geodetskih snimanja s netačnim terenskim podacima, dok je V. T. prihvatio da ovjerava lažne elaborate izvedenog stanja bez potpisa svih vlasnika zemljišta, te da komunicira s drugim članovima kriminalne organizacije u cilju prikrivanja stvarnih podataka izvedenog stanja.

„Okrivljena A. L. G. je prihvatila da vrši upis i promjenu podataka u katastarskom operatu na nepokretnostima bez validnog pravnog osnova, da donosi nezakonita rješenja o upisu nelegalno sagrađenog objekta na osnovu lažnih elaborata, da ne prihvata elaborate koji prikazuju stvarno stanje na terenu, da ne postupa po drugostepenim rješenjima Ministarstva finansija kojima su poništena rješenja o takvom upisu, prikriva činjenice i podatke o postupcima upisa nelegalnog objekta koji se vode kod Uprave za nekretnine PJ Tivat, ne obavještava vlasnika nepokretnosti o izvršenim promjenama i postupcima koji se vode, te ne dostavlja podatke o izvršenim promjenama javnom preduzeću koje upravlja morskim dobrom, komunicira, prenosi podatke i uputstva članovima kriminalne organizacije“, saopštila je Mitrović.

Okrivljeni G. T. je, prema njenim riječima, prihvatio da po nalogu organizatora kriminalne organizacije D. K. postupa u predmetima Uprave za nekretnine PJ Tivat po kojima već teče postupak pred tom nadležnom područnom jedinicom, te da donosi rješenja na osnovu lažnih elaborata nepotpisanih od svih nosilaca stvarnih prava na nepokretnosti i bez zabilježbe tereta da je isti građen na tuđem zemljištu.

„Okrivljeni D. K. prihvatio je da zaključuje kupoprodajne ugovore pred notarom, da u iste unosi lažne podatke, te da daje neistinite izjave o građenju objekta i upisu na osnovu lažnog elaborata. Okrivljeni D. J. je prihvatio da zaključuje kupoprodajne ugovore pred notarom, da u iste unosi lažne podatke, te daje neistinite izjave o građenju objekta i upisu na osnovu lažnog elaborata, dok je okvljeni S. P. prihvatio da okrivljenog D. K. dovede u vezu s licem koje će uz novčanu nagradu prinuditi suvlasnika nepokretnosti da na svoju štetu proda svoj suvlasnički udio u imovini, te da po završenom poslu komunicira s organizatorom kriminalne organizacije oko isplate dogovorene nagrade“, istakla je Mitrović.

Specijalna tužiteljka je kazala da je okrivljeni A. B. prihvatio da uz obećanu novčanu nagradu, upotrebom prijetnje i sile prinudi drugog suvlasnika nelegalno sagrađenog objekta, kako bi ovaj na štetu svoje imovine prodao svoj suvlasnički udio drugom članu kriminalne organizacije, te da na taj način pribavi protivpravnu imovinsku korist kriminalnoj organizaciji.

Mitrović je kazala da je SDT u predmetu „MILE“ ispituje moguće zloupotrebe službenika JP Morsko dobro i Uprave za nekretnine.

Ona je kazala da je SDT u prvoj polovini januara 2020. donijelo naredbu za sprovođenje istrage protiv jednog lica, a u februaru naredbu o proširenju istrage protiv još 15 fizičkih lica. Postoji, kaže, osnovana sumnja da su okrivljeni M. R. i Z. B. tokom 2008. organizovali kriminalnu organizaciju u Tivtu i Budvi čiji članovi su postali okrivljeni T. A, V. Lj, Š. Z, K. D, J. P, B. R, L. G. A, L. B, K. I, R. S, I. K. A, F. P. i J. N.

Mitrović je pojasnila da su okrivljeni T. A, V. Lj, L. B, K. I, R. S. i K. I. A. prihvatili da kao članovi Upravnog odbora JP Morsko dobro donose odluke ne u cilju interesa službe, već u cilju ostvarivanja interesa kriminalne organizacije, da donose odluke o angažovanju pravnih zastupnika koji će samo prividno zastupati interese JP Morsko dobro, da pokreću sudske i upravne postupke u cilju prividne zaštite interesa JP Morsko dobro, a da nakon toga donose odluke o okončavanju tih sudskih postupaka putem poravnanja kojima će suprotnoj stranci protivzakonito priznavati nepripadajuća stvarna prava na nepokretnostima na štetu državne imovine ili povlačiti tužbe i žalbe, te da ne vrše svoju službenu dužnost u pogledu zaštite morskog dobra, ubiranja prihoda od zakupa i sprječavanja devastacije morske obale.

„Okrivljeni B. R. je prihvatio da kao direktor JP Morsko dobro sprovodi, zastupa i realizuje nezakonite odluke JP Morskog dobra, te da ne postupa u cilju zaštite morskog dobra, već u interesu ostvarivanja ciljeva kriminalne organizacije, a okrivljeni J. P. je prihvatio da sprovodi, zastupa i realizuje nezakonite odluke JP morskog dobra, te da ne postupa u cilju zaštite morskog dobra, već u interesu ostvarivanja ciljeva kriminalne organizacije“, saopštila je Mitrović na pres-konferenciji.

Ona je dodala da je D. K. prihvatio da donosi nezakonita rješenja o upisu prava u katastru nepokretnosti, te da podstrekava druge službenike Uprave za nekretnine da u cilju realizacije kriminalnog plana donose nezakonite odluke o upisu prava na nepokretnostima, okrivljene A. L. G. i Z. Š. su prihvatile da donose nezakonita rješenja o upisu prava na nepokretnostima, te da ne postupaju po odlukama viših instanci u cilju ostvarivanja plana kriminalne organizacije.

„Okrivljeni P. F. i N. J. su prihvatili da se nezakonito upisuju na zemljištu u državnoj svojini kao vlasnici i da potom prenose te nepokretnostu ugovorom o poklonu na organizatora kriminalne organizacije“, zaključila je Mitrović.

Portal Analitika