Crna hronika

SDT: Još jedan bezuspješan pokušaj diskreditacije

Konferencija za medije koju je juče održao Nove srpske demokratije Andrija Mandići< mala je za cilj da diskredituje rad Specijalnog državnog tužilaštva koje je u prethodnom periodu ostvarilo značajne rezultate, saopšteno je danas iz SDT-a.

SDT: Još jedan bezuspješan pokušaj diskreditacije Foto: Portal Analitika
Portal AnalitikaIzvor

Saopštenje SDT-a prenosimo u cjelosti.

U vezi sa konferencijom za novinare koju je 04.02.2021.godine održao predsjednik Nove srpske demokratije A.M. i tom prilikom iznijetih navoda, Specijalno državno tužilaštvo obavještava javnost da smatramo da je navedena konferencija održana sa ciljem da diskredituje rad Specijalnog državnog tužilaštva koje je u prethodnom periodu ostvarilo značajne rezultate, o čemu svjedoče analize sadržane u Izvještajima Evropske komisije.

U posljednjem Izvještaju, između ostalog, konstatovano je da se u Specijalnom državnom tužilaštvu broj istraga i krivičnih gonjenja za teški i organizovani kriminal eksponencijalno povećao u periodu 2018-2019.godine, u poređenju s periodom 2016-2017.godine, za 150% i 100%. Ovo održava pozitivan uticaj koordiniranog rada Specijalnog državnog tužilaštva i Specijalnog policijskog odjeljenja, povećanih kapaciteta za rješavanje problema krijumčarenje droge i dobre međunarodne policijske i pravosudne saradnje.

Osim toga, smisao ove izjave takođe je da se rad Specijalnog državnog tužilaštva predstavi kao političko djelovanje usmjereno prema određenim licima, a naročito jer je ova konferencija za medije organizovana nakon izjave koju je politički protivnik – predsjednika Nove srpske demokratije dao medijima 01.02.2021.godine. Naime, kako se kroz izjavu predsjednika Nove srpske demokratije A.M. implicira da u Specijalnom državnom tužilaštvu postoje predmeti koji stoje u fiokama, sa kojima se ucjenjuju i prisiljavaju politički protivnici, javnosti radi, smatramo da je neophodno ukazati da ovo tužilaštvo svoje odluke nikada nije i neće donositi u zavisnosti od političkih ili drugih dešavanja, već isključivo na osnovu podataka i dokaza do kojih dođe kroz zakonito sprovedene postupke. Nadalje, kako svojom izjavom predsjednik Nove sprske demokratije pokušava da implicira da tužilaštvo u fioci drži predmet protiv njegovog političkog protivnika, kako bi ga u kontekstu političkih dešavanja ucjenjivalo, još jednom podvlačimo da se u tužilaštu odluke donose profesionalno i zakonito, na osnovu stanja u spisima predmeta, što potvrđuje i činjenica da je odluka u odnosu na predmet pod radnim nazivom „Željezara“ donijeta 18.10.2017.godine, što znači da ni o kakvim političkim pritiscima u aktuelnim političkim momentima ne može biti ni riječi, pa ni protiv ovog njegovog političkog protivnika.

Osim toga, u vezi predmeta koji su pomenuti na konferenciji za medije ističemo sljedeće:

  • ·U predmetu pod radnim nazivom „Telekom“ Specijalno državno tužilaštvo je podiglo optužnicu pred Višim sudom u Podgorici 08.06.2018.godine, zbog krivičnog djela iz čl.272 KZ CG protiv O.O. i M.I. Optužnica je potvrđena rješenjem Višeg suda u Podgorici 08.02.2019.godine i glavni pretres je u toku;
  • ·Predmet pod radnim nazivom „Limenka“ je pred Specijalnim državnim tužilaštvom okončan 08.04.2016.godine, i isti je dostavljen na nadležnost Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici jer je nakon sprovedenog postupka izviđaja ocijenjeno da ne postoji osnovana sumnja da je neko lice izvršilo krivično djelo iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva;
  • ·Predmet pod radnim nazivom „Kombinat aluminijuma – garancije“ je u izviđaju i u dosadašnjem toku postupka prikupljenja je potrebna dokumentacija i podaci od nadležnih državnih organa, te angažovani sudski vještaci ekonomsko – finansijske struke radi davanja nalaza i mišljenja u vezi predmetnih garancija i analiza prikupljenih podataka i dokumentacije je u toku;
  • ·Predmet formiran radi zakonitosti postupka dodjele stanova i stambenih kredita po povoljnim uslovima za 96 javnih funkcionera, po prijavi Grupe građana od 13.09.2019.godine je završen odlukom na osnovu koje je ovo tužilaštvo ocijenilo da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv bilo kog lica, za bilo koje krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti;
  • ·U predmetima pod radnim nazivima „Klap“, „Vardar“ i „Bora“ podignuto je 13 optužnica protiv ukupno 210 lica i u ovim predmetima ukupno je zaključeno Sporazuma o priznanju krivice sa 63 lica, koji su potvrđeni od strane suda, dok je primjenom instituta odloženog gonjenje u ovim predmetima riješeno u odnosu na 78 lica. Nadoknađena materijalna šteta, novčana kazna i troškovi postupka u ovim krivičnim predmetima ukupno iznose preko 7.162.000,00€;
  • ·U predmetu pod radnim nazivom „Boksiti“ Specijalno državno tužilaštvo je u junu 2017.godine donijelo naredbu o sprovođenju istrage protiv 18 fizičkih i 2 pravna lica zbog osnovane sumnje da su izvršili krivična djela zloupotreba službenog položaja iz čl.416 KZ CG i zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz čl.272 KZ CG, u toku koje istrage je saslušan određeni broj svjedoka, pribavljena obimna bankarska i druga dokumentacija, te je u navedenom predmetu priprema optužnice u toku;
  • ·U predmetu pod radnim nazivom „Listing“ Specijalno državno tužilaštvo nije postupalo, jer navedeni događaj nije iz stvarne nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva;
  • ·U vezi predmeta u kojem se ispituju podaci u vezi sa kreditom kod Pireus banke i kastodi računi određenih lica, navedeni predmet se nalazi u fazi izviđaja i u istom su putem međunarodne pravne pomoći prikupljeni određeni podaci i dokumentacija, koja se trenutno nalazi u fazi prevođenja;

U vezi navoda iz ove izjave koja se odnosi na „Crnogorsko primorje“, javnosti je poznato da je Specijalno državno tužilaštvo već procesuiralo određeni broj lica u vezi nezakonitosti koji se odnose na zemljište koje se nalazi na crnogorskom primorju.

S obzirom na to da je ostalo nejasno na koje predmete se konkretno misli kada se govori o „stečajnoj mafiji“ i koje još predmete Specijalno državno tužilaštvo navodno „drži u fioci“, koristimo priliku da pozovemo predstavnika Nove srpske demokratije da precizira na koje predmete konkretno misli, kako bismo i njemu i cjelokupnoj javnosti ponudili precizne odgovore o odlukama donijetim u tim predmetima, pošto u Specijalnom državnom tužilaštvu nema predmeta koji se zadržavaju u bilo čijim fiokama.


Portal Analitika