Abiznis

Rudari i pored pregovora sa ministrima ostali u jami

Izvor

Vujović je, nakon četvorosatnih pregovora, kazao da je Vlada ispunila svoje obaveze, kao i da je sa poslovodstvom usaglašen najveći dio zahtjeva koji se odnose na rješavanje budućeg statusa rudara.

S obzirom na urađenu procjenu da proizvodnja u jami nije rentabilna, rudarima će biti omogućeno uposlenje na površinskim kopovima i sektoru tunelogradnje u Boksitima, shodno njihovim kvalifikacijama, rekao je Vujović.

Dogovoreno je, kako je kazao, i da se rudari izjasne da li su zainteresovani za zbrinjavanje uz socijalni program, za koji bi se obezbijedila dodatna sredstva, ili da im se, u zakonskoj proceduri, omogući pravo na penzionisanje.

Ostalo je da se razriješi pitanje ukoliko neko od rudara bude eventualno neraspoređen, kazao je Vujović.

U narednih nekoliko mjeseci, shodno večerašnjem dogovoru, pokrenuće se izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji će omogućiti rudarima brži odlazak u penziju, po evropskim standardima, kazao je Numanović.

On je naglasio da Vlada ne može rješavati pitanje arbitraže sindikalnog vođe u Boksitima, već da to moraju uraditi Sindikat i poslodavac.

Ministarstvo može samo da registruje, ali ne i da odlučuje ko je legitimni predstavnik Sindikata, kazao je Numanović.

Predstavnik rudara Marko Nikolić ponovio je da rudari neće izaći iz jame dok Radulović ne napusti kancelariju Sindikata.

On je kazao da su im predstavnici Vlade i poslovodstva predložili da problem sa Radulovićem razriješe sud i drugi nadležni organi, što je za njih neprihvatljivo.

Portal Analitika