Crna hronika

Inspekcija utvrdila da su nezakonito postavljene kamere u prostorijama televizije i dnevnog lista ,,Vijesti“

Radnici prijete tužbom zbog povrede prava ličnosti

Inspekcijski nadzor je sproveden po inicijativi advokata Obrada Delevića koji je najavio da će u ime zaposlenih protiv „Dejli presa“ i Televizije Vijesti podnijeti tužbu radi naknade nematrijalne štete, zbog povrede prava ličnosti

Foto: Ilustracija Foto: Pobjeda
Foto: Ilustracija
PobjedaIzvor

Kompanije ''Dejli press'' (Daily Press) i Televizija Vijesti iz Podgorice pet godina drže četiri video - kamere u svojim prostorijama bez dobijene saglasnosti Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, utvrđeno je inspekcijskim nadzorom obavljenim 3. marta.

Inspekcijski nadzor je sproveden po inicijativi advokata Obrada Delevića koji je najavio da će u ime zaposlenih protiv „Dejli presa“ i Televizije Vijesti podnijeti tužbu radi naknade nematrijalne štete, zbog povrede prava ličnosti.

- Po mom mišljenju, postoji osnovana sumnja da je prekršen zakon, pa kad predam krivičnu prijavu, tužilac će cijeniti osnovanost prijave – kazao je on.

Najava tužbe

Advokat Delević pojašnjava da su četiri kamere (K1, K2, K3 i K4) postavljene bez valjanog pravnog osnova, pa vršenje nadzora nije sprovedeno pod uslovima i na način propisan Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

- Zbog toga ću u ime zaposlenih „Dejli presa“ DOO Podgorica i Televizija Vijesti DOO Podgorica, a koji su mi najavili da će me pismeno ovlastiti, podnijeti tužbu radi naknade nematrijalne štete, zbog povrede prava ličnosti, koju povredu ću detaljno obrazložiti u tužbi. Naravno, prije podnošenja tužbe, pružiću imenovanim privrednim društvima šansu da se dogovorimo mirnim putem - kazao je advokat Delević.

Pojašnjava da vršenje video-nadzora nad redovnim aktivnostima i ponašanjem zaposlenih u toku radnog vremena nije dozvoljeno, jer takva obrada podataka o ličnosti narušava privatnost zaposlenih - narušen balans svrsishodnosti i privatnosti.

- Samo postavljanje kamera predstavlja zadiranje u lična prava pojedinca, kao apsolutnog prava, pri čemu je bez značaja da li se pojedinac, u konkretnom slučaju zaposleni „Dejli presa“ i Televizije Vijesti tom prilikom snimaju (u toku nadzora kamere nijesu bile u funkciji), a što je i detaljno navedeno u Zapisniku o izvršenom nadzoru – pojašnjava Delević.

On je najavio i krivičnu prijavu protiv izvršne direktorice Marijane Bojanić zbog, po njemu, osnovane sumnje da je izvršila krivično djelo neovlašćeno prisluškivanje i snimanje, krivično djelo neovlašćeno fotografisanje i krivično djelo neovlašćeno prikupljanje i korišćenje ličnih podataka.

Izvještaj

U postupku nadzora je između ostalog utvrđeno, da su u prostorijama navedenih privrednih društava prije više od pet godina postavljene četiri kamere, koje u toku nadzora nijesu bile u funkciji.

Kamera (K1) je postavljena u prostoru gdje su zaposleni za finansije i marketing, kamera (K2) je postavljena na međuspratu (ulaz kod prijavnice TV Vijesti), dok su kamere (K3 i K4) postavljene u prostoriji gdje se nalaze zaposleni montaže i produkcije.

U Zapisniku o izvršenom nadzoru je konstatovano „da iako je nadzorom utvrđeno da u vremenu vršenja kontrole video-nadzor ne vrši obradu ličnih podataka (snimanje zaposlenih na radnom mjestu), nezakonito postavljene kamere stvaraju privid vršenja video-nadzora i kod zaposlenih izazivaju osjećaj kontrole.

Time se, kako je konstatovao kontrolor Agencije za zaštitu ličnih podataka, narušava pravo na privatnost na radnom mjestu i zaštitu ličnih podataka zajemčenih članom 4 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

- Pored toga nesporna je činjenica da se video-nadzor može u svakom trenutku uključiti, biti stavljen u funkciju, što predstavlja realnu mogućnost snimanja i nadziranja lica u prostoru u kojem video nadzor nije dozvoljen, shodno članu 36, stav 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno obrada ličnih podataka ovim putem suprotna je principu zakonitosti obrade ličnih podataka. Shodno utvrđenim nepravilnostima „Dejli presu“ i Televiziji Vijesti naloženo je da ih otklone – navodi se u Izvještaju o inspekcijskom nadzoru.

Prijava

Advokat Delević je krajem februara podnio Inicijativu za pokretanje postupka nadzora „Dejli presa“ u ime zaposlene u ovoj kompaniji, zbog postojanja indicija da se ona i njene kolege i koleginice neovlašćeno snimaju i prisluškuju.

Prema njegovim rječina, klijentkinja je navela da je u prostorijama „Dejli presa“ instalirano desetak kamera i da se njeno, ali i radna mjesta ostalih zaposlenih snimaju.

U Inicijativi za pokretanje postupka nadzora „Dejli presa“ i televizije Vijesti, advokat Delević navodi da postoje indicije da video- nadzor kod navedenog privrednog društva nije postavljen u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno da nije ispoštovana procedura u pogledu potrebne dokumentacije.

Precizirao je da ne postoji zakonom predviđeno javno obavještenje da je objekat pod video-nadzorom, da subjekt nadzora ne posjeduje ,,Interno pravilo obrade i zaštite ličnih podataka“, da ne postoji mišljenje zaposlenih za vršenje video-nadzora, da kamere vrše video-zapise kao i da Agenciji za zaštitu ličnih podataka nije na propisanom obrascu dostavljena evidencija zbirke video-nadzora...

Delević je predložio da nakon izvršenog nadzora i utvrđivanja eventualnih nepravilnosti naloži otklanjanje kamera, kao i brisanje dosadašnjih video-zapisa.

Bojanić postupila po instrukcijama Agencije

Izvršna direktorica televizije Vijesti i „Dejli presa“ Marijana Bojanić dva dana nakon obavljenog nadzora obavijestila je Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama da je, kao ovlašćeno lice, postupila prema instrukcijama i otklonila nepravilnosti.

Uklonjene su sve četiri kamere koje su bile van funkcije, a na oba ulazna dijela prostorija javno su istaknuta obavještenja o vršenju video-nadzora koja sadrže sve potrebne podatke, obavijestila je Bojanić nadležne u Agenciji.

Portal Analitika