Politika

PzP će inicirati izmjene Krivičnog zakona

Izvor

On je reagovao na presudu Apelacionog suda kojom se zatvorska kazna za narko dilera smanjuje sa pet na tri ipo godine i zastarjevanje predmeta za napad na službeno lice u Beranama protiv pripadnika mafije, ocjenjujući da je crnogorsko pravosuđe "palo na moralno dno".

Medojević smatra da se radi o sistemskom, struktrnom poremećaju koji se ne može ispravljati u postojećem sistemu vlasti.

“Potrebne su krupne političke promjene kao preduslov temeljnoj rekonstrukciji crnogorskog pravosuđa”, navodi se u izjavi Medojevića dostavljenoj agenciji Mina.

Prema njegovim riječima, PzP se zalaže za pooštravanje krivičnih sankcija za krivična djela koja ugrozavaju temeljne vrijednosti drustva.

“Distribucija narkotika, korupcija, organizovani kriminal, silovanja, pedofilija, nasilje nad ženama i djecom, moraju biti tretirana kao najveća društvena opasnost i zatvorske kazne moraju biti drakonske”, ocijenio je Medojević.

On je najavio da će PzP inicirati izmjene Krivičnog zakona.

“Na način da svako ko neovlašceno proizvodi, prerađuje, prodaje ili nudi na prodaju ili ko radi prodaje kupuje, drži ili prenosi ili ko posreduje u prodaji, kupovini ili na drugi način neovlašćeno stavlja u promet supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge, kazniće se zatvorom od deset do 20 godina”, kazao je on.

Medojević smatra da je sadašnja kazna od dvije do deset godina neprimjereno blaga društvenoj opasnosti i raširenosti ove pojave, a sudska praksa pokazuje da sudije uglavnom dosuđuju kazne koje su “oko minimalne”.

“Prijetnja zatvorom od najmanje deset godina sigurno će preventivno djelovati na dilere prilikom odluke da svoj krvavi posao obavljaju u Crnoj Gori”, ocijenio je Medojević.

Portal Analitika