Kultura

Inspektorka za kulturna dobra postupala u vezi sa Manastirom Vranjina

Prekršajni postupak zbog nelegalnih radova

Inspektorka za kulturna dobra Uprave za inspekcijske poslove Dragana Bošković-Drobnjak podnijela je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog radova izvedenih na nepokretnom kulturnom dobru Manastir Vranjina, bez saglasnosti Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

Monasi upravljali bagerima tokom rada na obnovi konaka Foto: Screenshot/banjaluka.net
Monasi upravljali bagerima tokom rada na obnovi konaka
PobjedaIzvor

To je Pobjedi potvrđeno iz Uprave za inspekcijske poslove, bez preciziranja protiv koga će se voditi prekršajni postupak, ali je najvjerovatnije riječ o Mitropoliji crnogorsko-primorskoj Srpske pravoslavne crkve. Mitropolija je, podsjetimo, na Vranjini u velikoj mjeri odstupila od glavnog projekta rekonstrukcije Manastira Vranjina, na koji im je Uprava za zaštitu kulturnih dobara dala saglasnost 22. marta 2010. godine. To je konstatovao stručni tim Uprave koji je obišao manastir 26. decembra prošle godine, četiri dana nakon što je Pobjeda objavila priču pod naslovom „Rekonstrukcija konaka, skela na crkvi, monasi u bagerima“.

- Evidentna odstupanja od projekta konstatovana su kako u eksterijeru, tako i u enterijeru objekta, što se negativno odrazilo na zatečene vrijednosti kulturnog dobra – navodi se u izvještaju stručnog tima Uprave, koji je Pobjeda dobila na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Pored toga što je Mitropolija odstupila od projekta i što su brojne intervencije nestručno izvedene, Uprava je u izvještaju potvrdila i pisanje Pobjede da za radove nije angažovano pravno lice sa konzervatorskom licencom, kao ni stručni, ni konzervatorski nadzor.

- Naglašavamo da Uprava za zaštitu kulturnih dobara nije obaviještena o početku radova, kao i o konzervatorskom nadzoru nad istim, a što je propisano članom 105 Zakona o zaštiti kulturnih dobara - navodi se u izvještaju Uprave.

Pokrovitelj ovih radova na manastiru je nikšićki biznismen Miodrag Daka Davidović, koji je više puta u pomenima svojoj supruzi, u dnevnim novinama Dan, pominjao kako je izdvojio novac da se obnovi konak, ali da ga za obnovu crkve još sprečavaju administrativne procedure.

Portal Analitika