Društvo

Pozivaju Stijepovića da za izbor direktora konsultuje nacionalne savjete

Izvor

Kako iznose u saopštenju dostavljenom Portalu Analitika, izbor novih organa rukovođenja u svim javnim obrazovnim ustanovama prilika je za unaprijeđenje konsulatitvnog i partnerskog odnosa između Vlade i savjeta nacionalnih manjina u Crnoj Gori. 

- Do danas, državni organi prema savjetima nacionalnih manjina nijesu iskazali  dužnu pažnju i poštovanje. Savjeti manjina još uvijek od strane javne administracije nijesu prepoznati kao tijela koja zastupaju i predstavljaju manjinu i sa kojima treba razvijati blisku saradnju i međusobno povjerenje. 

Ministar Stijepović je u prilici da poboljša institucionalnu praksu i na polju obrazovanju započne kvalitetnu komunikaciju sa reprezentativnim tijelima manjina. Podjsećamo ga da je prije izbora direktora javnih ustanova u kojima se nastava izvodi i na jeziku i pismu manjine dužan da dobije mišljenje mjerodavnog Savjeta te manjine – piše u saopštenju.

 

 

Portal Analitika