Društvo

Zavod za metrologiju

Pouzdanost taksimetara neopodno kontrolisati na svakih godinu dana

Svaki građanin imao je priliku da koristi usluge taksi prevoza, naročito u urbanim sredinama. Naravno, takvu uslugu prevoza potrebno je i platiti na kraju vožnje, odnosno dolaskom na željenu destinaciju, zato je važno obezbjediti da taj ekonomski odnos bude transparentan i korektan za obje strane. Iz tog razloga obaveza taksi prevoznika je da u vozilima ima ugrađen taksimetar, koji mjeri pređeni put i vrijeme, i zavisno od cjene prevoza, naplaćuje svoju uslugu.

Pouzdanost taksimetara neopodno kontrolisati na svakih godinu dana Foto: Foto: Portal Analitika
Nikola Boljević
Nikola BoljevićAutor
Portal AnalitikaIzvor

Kako je kazao za Portal Analitika pomoćnik direktorice Zavoda za metrologiju Zoran Ćetković shodno odredbi posebnog propisa iz oblasti metrologije u Crnoj Gori, taksimetri kao mjerila, moraju da imaju takozvano odobrenja tipa, odnosno vlasnici taksimetara moraju da posjeduju uvjerenje o odobrenju tipa mjerila koje izdaje Zavod za metrologiju.

„Odobrenjem tipa, na osnovu zahtjeva stranke, potvrđuje se da je određeni tip taksimetra usklađen sa propisanim metrološkim zahtjevima i da je mjerilo podesno za upotrebu u određenom vremenskom periodu, pri čemu se podnosiocu izdaje uvjerenje o odobrenju tipa mjerila“, podvukao je Ćetković. 

Dakle, dodaje on, za svaki različiti tip taksimetra, proizvedenog od strane određenog proizvođača, potrebno je imati odobrenje tipa mjerila, u ovom slučaju taksimetra.Nakon izdatog uvjerenja o odobrenju tipa pristupa se ovjeravanju, tačnije pregledu i žigosanju taksimetara.

„Ovjeravanje taksimetara je postupak koji obuhvata pregled i žigosanje, odnosno izdavanje uvjerenja o ovjeravanju taksimetra, pri čemu se konstatuje i potvrđuje da je taksimetar usklađen sa propisanim metrološkim zahtjevima, ukoliko se u postupku pregleda to utvrdi. U suprotnom, odnosno ukolikotaksimetar ne ispunjava propisane metrološke zahtjeve, taj taksimetar neće biti žigosan, odnosno zahtjev za ovjeravanje tog taksimetra biće odbijen, u skladu sa propisom kojim je utvrđena oblast upravnog postupanja“, objašnjava pomoćnik direktorice Zavoda za metrologiju.

Postoji prvo, redovno i vanredno ovjeravanje taksimetra. 

„Prvom ovjeravanju podliježu novi taksimetri, kao i taksimetri koji nijesu ranije ovjeravani. Redovno ovjeravanje taksimetara je ovjeravanje koje se sprovodi periodično, u propisanim vremenskim intervalima, a posebnim metrološkim propisom utvrđen je rok od jedne godine za redovno ovjeravanje taksimetara. Vanredno ovjeravanje taksimetara je ovjeravanje koje se sprovodi nakon prepravke ili nakon otklanjanja kvara ili drugih tehničkih nedostataka na taksimetru ili kada redovno ovjeravanje nije izvršeno u propisanom roku“, navodi Ćetković.

Iz Zavoda za metrologiju, još jednom apeluju i na korisnike usluga taksi vozila da prilikom vožnje obrate pažnju na to da li taksimetri posjeduju državne žigove, tačnije elisapste naljepnice zlatnožute boje sa crvenim obodom, koje moraju da budu na vidljivom mjestu i za korisnike usluge. Ukoliko na taksimetrima takva naljepnica ne postoji ili je istekao rok ovjeravanja od jedne godine, najvjerovatnije je riječ o taksimetru koji nije prošao obavezni pregled Zavoda za metrologiju.

On napominje da se ovjeravanje taksimetara, obavlja na osnovu zahtjeva stranke i po pravilima prvostepenog upravnog postupka. Pri tome se ispitni postupak, odnosno pregled taksimetra obavlja nakon ugradnje taksimetra u vozilo, metodom pregleda na stazi, odnosno dionici asfaltiranog puta čija je dužina od 1000 m utvrđena kalibrisanim mjerilom dužine, pri čemu taksi vozilo ne smije da se zaustavlja.

„Značajnu ulogu u procesu ovjeravanja taksimetara imaju i ovlašćena lica za pripremu taksimetara za ovjeravanje, koja su ovlašćena od strane Ministarstva ekonomije, na osnovu stručnog mišljenja komisije koju formira Zavod za metrologiju, a koja su ovlašćena da pripreme taksimetar za ovjeravanje, na način da ga ugrade, ispitaju, obave popravku ili odgovarajuću prepravku, naročito kada su u pitanju izmjene cijena, odnosno tarifa vožnje“, kazao je Ćetković. 

On navodi da analize Zavoda za metrologiju ukazuju na to da je u poslednjih pet godina došlo do porasta broja ovjerenih taksimetara.

„Ipak, obim ovjeravanja taksimetara direktno zavisi od ekonomskih prilika, promjene cijena usluga taksi prevoza, propisa na nivou lokalnih samouprava koje daju licence za obavljanje takve djelatnosti, inspekcijskih nadzora i drugih faktora koji imaju uticaj na količinu podnijetih zahtjeva za ovjeravanje taksimetara, uz napomenu da se jednim zahtjevom može podnijeti više taksimetara na ovjeravanje“, zaključio je pomoćnik direktorice Zavoda za metrologiju.

Obrasci zahtjeva za odobrenje tipa i ovjeravanje mjerila, odobreni tipovi mjerila, kao i propisi iz oblasti metrologije mogu se naći na web stranici Zavoda za metrologiju: https://metrologija.me/

Portal Analitika