Abiznis
  • Portal Analitika/
  • Abiznis /
  • Popa: Pružajući kreditne mogućnosti za mala i srednja preduzeća EIF pomaže u stvaranju mogućnosti za zapošljavanje

EU izdvaja oko 12 miliona eura povoljnih kredita za mala i srednja preduzeća u Crnoj Gori

Popa: Pružajući kreditne mogućnosti za mala i srednja preduzeća EIF pomaže u stvaranju mogućnosti za zapošljavanje

Evropski investicioni fond (EIF), dio EIB Grupe, potpisao je ugovore o garancijama za portfelj sa 11 banaka i finansijskih posrednika u ekonomijama Zapadnog Balkana.

Popa: Pružajući kreditne mogućnosti za mala i srednja preduzeća EIF pomaže u stvaranju mogućnosti za zapošljavanje Foto: IRF
Portal AnalitikaIzvor

Ovi sporazumi su finansirani u okviru EU garancije WB EDIF za Inicijativu za otpornost MSP i omogućiće lokalnim bankama i finansijskim institucijama da izgrade portfelj kredita za MSP u iznosu većem od 750 miliona eura, zajedno sa onima koji tek treba da budu potpisani u prvoj polovini 2024.

Ova finansijska sredstva imaju za cilj da povećaju pristup finansijama među malim preduzećima i poboljšaju njihovu otpornost na tekuće ekonomske probleme, istovremeno stvarajući uslove za proširenje poslovanja, zapošljavanje i inovacije. U Crnoj Gori se očekuje da će ove garancije moblisati ukupno 12 miliona eura povoljnih kredita za oko 222 mala i srednja preduzeća, uz održavanje više od 3.000 radnih mjesta

"Podržavajući mala preduzeća na Zapadnom Balkanu, posebno u njihovim najslabijim i najosjetljivijim segmentima, ova značajna finansijska sredstva će poboljšati njihov kapacitet za inovacije i rast, istovremeno doprinoseći daljoj integraciji u ekonomiju EU. Na taj način će pružiti dodatni podsticaj za razvoj jakih i konkurentnih regionalnih ekonomija, kao i njihov napredak u globalnim lancima vrijednosti", kazao je izvršni direktor EIF-a, Marjut Falkstedt.

U Crnoj Gori garancije EIF-a su do sada otključale oko 120 miliona eura za nekih 4.900 malih i srednjih preduzeća, što je pomoglo u održavanju više od 36.000 radnih mjesta.

"Ovakve inicijative su ključne ne samo za podsticanje rasta privatnog sektora, već i za unapređenje ukupnog društveno-ekonomskog napretka Crne Gore. Pružajući kreditne mogućnosti za mala i srednja preduzeća, inicijativa EIF-a istovremeno pomaže u razvoju inovacija i stvaranju mogućnosti za zapošljavanje. Očekuje se da će ova sredstva značajno ojačati privatni sektor rješavanjem jedne od njegovih primarnih prepreka – nedostatka pristupa finansijama. Štaviše, ova inicijativa dopunjuje druge napore koje podržava EU. Naime, crnogorske vlasti planiraju da kroz implementaciju Reformske agende rade na smanjenju barijera u poslovanju i poboljšanju ukupnog poslovnog ambijenta. Zajedno, ove inicijative će zajednički pomoći crnogorskim kompanijama u pripremi za predstojeći proces integracije u jedinstveno tržište", ističe šefica Delegacije EU u Crnoj Gori, Oana-Kristina Popa.

Evropski investicioni fond (EIF) je dio Grupe Evropske investicione banke. Njegova centralna misija je da podrži evropska mikro, mala i srednja preduzeća (MSP) tako što im pomaže im da pristupe finansijama. EIF dizajnira i razvija rizični kapital i kapital za rast, garancije i mikrofinansijske instrumente koji su posebno usmjereni na ovaj segment tržišta. U ovoj ulozi, EIF njeguje ciljeve EU za podršku inovacijama, istraživanju i razvoju, preduzetništvu, rastu i zapošljavanju.

Garancija WB EDIF za Inicijativu za otpornost MSP koju finansira Evropska unija i koja je pokrenuta 2022. godine povećaće pristup finansijama za mala i srednja preduzeća (MSP), kao i njihovu sposobnost da se nose sa izazovnim ekonomskim okolnostima

Sredstva omogućena ovom garancijom su dostupna pod pristupačnim uslovima kreditiranja i doprinijeće širenju poslovanja, zapošljavanju i ekonomskom rastu u regionu


Portal Analitika