Društvo

Ponuđeno sedmorici službenika

Pomoćnici odbili ponudu Brđanina da daju ostavke

Zoran Brđanin zvanično je juče imenovan za vršioca dužnosti direktora Uprave policije koju funkciju će obavljati dok skupštinski Odbor za bezbjednost i odbranu ne dostavi mišljenje Vladi. To mišljenje nije obavezujuće, ali se prilikom imenovanja uzima u obzir i mora ga biti. Iz DF su ranije saopštili da neće dati pozitivno mišljenje, a i lider Socijalističke narodne partije Vladimir Joković je najavio da će njegova stranka u Skupštini biti uzdržana po tom pitanju.

Pomoćnici odbili ponudu Brđanina da daju ostavke Foto: Foto: Pobjeda
Dnevne novineIzvor

Prvog dana na poslu, prema pouzdanim informacijma Dnevnih novina, Brđanin je pomoćnicima, njima sedmorici, ponudio da sami daju ostavku, međutim svi su to odbili da urade.

Njihov mandat traje pet godina, a bez promjene zakona ili nove sistematizacije oni se na legalan način ne mogu ukloniti sa te funkcije.

Međutim, sudeći prema dosadašnjem cirkusu oko izbora za direktora policije i kršenju više zakona očigledno je da Vlada trenutno najmanje vodi računa o poštovanju istih.

Da nova vlada grubo krši zakone države mišljenja je i poslanica DPS-a Suzana Pribilović koja ističe da se u skladu sa zakonom pomoćnik direktora Uprave policije bira na osnovu javnog konkursa i nakon što prođe provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti za to radno mjesto, na prijedlog ministra postavlja ga Vlada na mandat od pet godina.

Nasuprot tome, kako ističe vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije na prijedlog ministra određuje Vlada, najduže na period do šest mjeseci.

“Imajući ovakva zakonska određenja, Vlada je i odredila g-dina Brđanina za vršioca dužnosti pomoćnika direktora UP do postavljenja pomoćnika direktora konkretnog sektora, a najduže do šest mjeseci. Ključna stvar je da Brđanin, odlukom Vlade nije postavljen za pomoćnika direktora Uprave policije, već je određen za vršioca dužnosti pomoćnika, tako da shodno zakonu ima samo ovlašćenja, prava, obaveze i odgovornosti koje ima pomoćnik Uprave policije za konkretno radno mjesto. Pri ovakvom stanju stvari, ako je i postojala namjera Vlade da Brđanina odredi za vršioca dužnosti pomoćnika Uprave policije, kako bi ga sa tog mjesta odredila za vršioca dužnosti direktora Uprave policije, s obzirom da je evidentno da ne postoji dogovor konstituenata nove vlasti oko postavljenja direktora Uprave policije, takva namjera Vlade je u potpunosti suprotna zakonu”, smatra Pribilović.

Ona ističe da je Zakonom o unutrašnjim poslovima Crne Gore jasno propisano da će, u slučaju razrješenja direktora Uprave policije prije isteka vremena na koji je imenovan ili u slučaju njegove spriječenosti da iz bilo kojih drugih razloga stalno ili na duži rok obavlja svoju dužnost, ministar uz prethodnu saglasnost Vlade, odrediti jednog od pomoćnika direktora Uprave policije da obavlja te poslove, najduže na period od šest mjeseci.

“Iz navedenih odredbi Zakona o unutrašnjim poslovima nedvosmisleno proizilazi da se za vršioca dužnosti direktora Uprave policije isključivo može odrediti lice koje je u zakonskoj proceduri postavljeno za pomoćnika Uprave policije, a ne nikako lice koje je Vlada samo odredila da određeni period vrši dužnost pomoćnika Uprave policije”, ističe Pribilović.

Ona smatra da u ovoj konkretnoj situaciji zabrinjava ćutanje nevladinog sektora, posebnog onog dijela koji se bavi reformom javne uprave, koji je u prethodnom periodu intenzivno ukazivao na eventualno kršenje zakona, a posebno onog koji se u crnogorskoj javnosti i pred EU donatorima, navodno zalagao za depolitizaciju i profesionalizaciju javne uprave.

“Imajući u vidu da ovo nije prva situacija u kojoj nova vlada grubo krši zakone ove države, preduzima korake i donosi odluke, na dnevnom nivou, koje za posljedicu imaju potpunu politizaciju javne uprave i nepotizam na svim nivoima, jedini razuman zaključak koji se može izvesti, jeste da su upravo te nevladine organizacije duboko involvirane i interesno povezane sa strukturama nove vlasti”, kaže Pribilović.

Konkurs za šefa UP raspisan je 28. decembra prošle godine, a na njega se prijavio rekordan broj kandidata – 19. Nakon provjere, Uprava za kadrove je sačinila listu od devet kandidata, koji su polagali test i išli na intervju.

Iz trke na konkursu eliminisani su advokat Dražen Medojević i nekadašnji šef kriminalistike Predrag Šuković, navodno, zbog nepotpune dokumentacije.

Brđanin, koji je bio ubjedljivo najbolji na konkursu i tokom intervjua sa ministrom unutrašnjih poslova Sergejom Sekulovićem, do prije dva dana pokrivao je funkciju rukovodioca Sektora za analitiku i unapređenje rada policije.

On je određen i za starješinu za komunikaciju i saradnju Uprave policije sa građanskim nadzorom policije.

Ranije je bio načelnik Centra bezbjednosti Kotor i savjetnik ministra unutrašnjih poslova.

Diplomirao je na FBI Nacionalna akademija 2012. godine. On je i diplomirani oficir policije.

Nakon što je završio Policijsku akademiju prošao je sve policijske poslove od pripravnika, pomoćnika komandira, zamjenika komandira, komandira, pa sve do načelnika kotorske policije.

Nakon optužbi za zloupotrebu službenog položaja bio je suspendovan. Na suđenju je decidno negirao krivicu, a sudije Višeg suda u Podgorici već u prvom postupku su ga oslobodile optužbi, tvrdeći da nema dokaza da je počinio krivično djelo za koje su ga teretili. Tu presudu je potvrdio i Apelacioni sud Crne Gore.

Portal Analitika