Politika

Pokret vladavine prava izabrao predsjedništvo i članove odbora

Izvor

- Pokret vladavine prava Crne Gore,kao nova politička partija, jedina se zalaže u Evropiza učešće pedeset odsto žena u politici,kao i svim ostalim sferama društva, navodi se u saopštenju.

Udio žena u parlamentu u većem dijelu regiona postepeno se povećava. Prema mišljenju Marković Markana predsjednik partije, udio žena u parlamentu još uvijek je ispod kritične tačke od 30 odsto koja se smatra neophodnom za značajniji doprinos žena političkom životu.

- Međutim, povećanje učešća žena u politici, takođe, treba izdići iznad samih brojki, obezbjeđujući uslove da rodna pitanja postanu neodvojivi dio političkih agendi. Ravnopravno učešće žena u donošenju odluka nije samo pitanje ljudskih prava već, takođe, jedan od preduslova za stvaranje demokratskog društva u kojem se, prilikom odlučivanja, podjednanko uzimaju u ozbir interesi, potrebe i brige i žena i muškaraca, navodi se u saopštenju.

PVP CG smatra da će se unapređenjem rodnog balansa u upravljačkim institucijama, “osnažiti upravljačke strukture, koje će na taj način biti manje ugrožene u kriznim situacijimama, uključujući i vremena ekonomske krize”.

U ovoj partiji trenutno je sedam pripadnica ljepšeg pola.

Predsjedništvo PVP-a čine:

M.Marković Markan – predsjednik (Budva)

Nenad Martinović – potpredsjednik(Cetinje)

Jelena Sćepanović - potpredsjednica (Kolašin)

Selma Šljuka – potpredsjednica (Pljevlja)

Ema Tomčuk – sekretarka (Kotor)

Iva Sekulić - predsjednica mladih PVP (Nikšić)

Anjuška Jančić - Kostanjica,član

Baro Vukovic-Ulcinj,član (Ulcinj)

prof.dr Đoko Marković – član (Nikšić)

Jelena Pavlović - član (Podgorica)

Tamara Pilipović Mihović – član (Tivat)

Glavni odbor čine: Sabina Rasulbegović, Nikola Batrićević, Miloš Jaćimović, Ana Markuš, Aleksandra Vusurović, Predrag Pavićević, Jelena Šćepanović, Tamara Pilipović-Mihović,Zlatko Karović, Valentina Vukotić,Rajko Šćepanović, Jančić Anjuška, Danijela Ćulafić,Đoko Marković, Miško Mijanović,Goran Radunović,Ranka Paprica Milena Antović i Markan Marković.

Portal Analitika