Održana u Parku slobode

Peta tribina ciklusa “Kotor 2020- posljedice i oporavak nakon Covida 19”

U organizaciji Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor, a u saradnji sa JU Kulturni centar ,,Nikola Đurković" Kotor / Gradskom bibliotekom i čitaonicom održava se ciklus tribina pod nazivom ,,Kotor 2020 ̶posljedice i oporavak nakon Covida – 19. Peta tribina na temu ,,Mentalno zdravlje̶prioritet" održana je danas u Parku slobode. 

Peta tribina ciklusa “Kotor 2020- posljedice i oporavak nakon Covida 19” Foto: Portal Analitika
Portal AnalitikaIzvor

Na tribini su učestvovale: Maruška Drašković, psihološkinja i psihoterapeutkinja, Marina Roganović, neuropsihijatrica, Lidija Begović, psihološkinja i Zorana Milošević, arhitektica ipredstavnica NVO ,,Umjetnost življenja Crne Gore’’.

U ime Opštine Kotor, prisutne je pozdravila Marina Dulović, sekretarka Sektretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti. Uz zahvalnost učesnicama i partnetrima na projektu, sekretarka je istakla da se organizatori rukovode profesionalnošću i nastoje da govornici budu oni koji znaju da odgovore na aktuelne teme. Smatra da je važno da naučimo razgovarati o prošlim događajima i pojavama, koje su nam stihijski nailazile, kako bi doprinijeli boljem odgovoru u budućnosti.

Psihološkinja Lidija Begović upoznala je prisutne sa pojmom mentalnog zdravlja kao ,,stanjem ravnoteže na psihološkom, emocionalnom nivou, osjećanja zadovoljstva i sreće i optimalne funkcionalnosti čovjeka”. Ona je istakla podatke istraživanja Gordona Tejlora, kliničkog psihologa i autora knjige ,,Psihologija COVID-a” koji je našao da nakon svih pandemija i epidemija 40% ispitanika pokazalo simptome anksioznosti, paničnog straha, raznih vrsta razdražljivosti, agresivnosti i post traumatskog stresnog sindroma. 

Smatra da su ovi nalazi indikativni da ima prostora za djelovanje struke, makar u smislu ojačavanja ličnosti i jačanja frustracione tolerancije koja bi pripremala pojedinca na rizične situacije.

Maruška Drašković, psihološkinja i psihoterapeutkinja poručila je da se ,,mentalno zdravlje čuva time što ćemo misliti šta se dešava u ovom trenutku našeg života i šta najbolje iz ovog trenutka mi možemo uzeti". Kada se uzme u obzir sve po čemu je 2020. očigledno drugačija u cijelom svijetu, Drašković smatra da je vidljivo koliko je sve promjenljivo i koliko se ništa ne može uhvatiti, i ničim se ne može vladati i da je život toliko promjenljiv da stalno moramo koristiti svoje sposoobnosti prilagođavanja – koja je ljudska najvrijednija sposobnost u životu. 

“Sposobnost da se prilagođavamo, da prihvatimo ono što dolazi i da vidimo kako se mi možemo prilagoditi tome. U ovom je snaga našeg mentalnog zdravlja”, zaključila je Drašković.

Doktorica Roganović je naglasila da svaka zarazna bolest sa sobom nosi dvije karakteristike, a to su osjećaj nesigurnosti i nemogućnosti kontrole situacije, a da je specifičnost COVID-a u tome što nam je nepoznat i nepredvidljiv. Slaže se da je prilagođavanje važno, ali i da sve zavisi od individue jer ne reagujemo svi jednako i smatra da mora doći do promjene ponašanja u skladu sa mjerama prevencije. 

Mišljenja je da će ova situacija svakako narušila mentalno zdravlje kod mnogih što je i očćekivano, ali da je stigma ono što ih spriječava da se obrate za pomoć stručnjacima. Indikativno je da je u vrijeme pandemije došlo do povećanog uzimanja alkohola, samomedikacije i slučnog u cilju smanjenja straha i anksioznosti, ali i depresije. Njen savjet je da se ljudi bave svojim zdravljem na svim nivoima – od ishrane, fizičke aktivnosti, hobija, sadržaja kojima se okružujemo do kvalitetnog sna.

Zorana Milošević, arhitektica ipredstavnica NVO ,,Umjetnost življenja Crne Gore’’ navela je istraživanje UNICEF-a koje ukazuje na to da velika većina ljudi ima iste potrebe i iste ciljeve, i da pored toga to je najveće polje konflikta. 

Takođe, pomenula je alarmantni porast suicida kod mladih Ona ističe da postoje 4 nivoa zdravlja po SZO – fizički, emocionalni, mentalni i duhovni, i za svaki od njih svakodnevno dobijamo bezbroj recepata i načina kako se radi na njima, ali mi nismo spremnni da ih prihvatimo i primjenimo te recepte. Milošević je uvjerena da je pravi put kojim se može odgovoriti na ove izazove – put samorazvoja.

Učesnice i prisutni su bili saglasni da je mentalno zdravlje sklono ne samo uticajima unutar nas, veći onim ekomnomskim, političkim, društvenim uticajima. Smatraju da ćemo tek u budućnosti vidjeti posljedice pandemije na mentalno zdravlje i da na ovo treba reagovati na obuhvatan način na nivou države, kao i kroz osješćivanje javnosti kako bi se stigma prema mentalnom zdravlju umanjila.

Moderatorka ove tribine bila je bibliotekarska savjetnica iz Gradske biblioteke i čitaonice Jasmina Bajo.

Portal Analitika