Abiznis

Stečajni upravnik odgovorio poslaniku Demokrata Danilu Šaranoviću

Perišić: Radnici KAP-a nemaju pravo na godišnji odmor i plaćeno odsustvo

Radnici Kombinata aluminijuma Podgorica (KAP) u stečaju nemaju pravo na godišnji odmor, plaćeno odsustvo za vrijeme prijevremene spriječenosti za rad, pravo na plaćeno odsustvo za dane državnih i vjerskih praznika, tvrdi stečajni upravnik te kompanije Veselin Perišić.

Perišić: Radnici KAP-a nemaju pravo na godišnji odmor i plaćeno odsustvo Foto: CDM
DanIzvor

Perišić je, u odgovoru na zahtjev poslanika Demokrata, Danila Šaranovića, naveo da radnici KAP-u u stečaju nemaju oravo ni na uplatu doprinosa na ime beneficiranog radnog staža, prenosi Dan.

S druge strane, predsjednica Sindikata KAP-a Sandra Obradović navodi da nigdje u Zakonu o stečaju ne piše da radnici firmi u stečaju nemaju pravo na odmor, bolovanje, odnosno nigdje ne piše da im je to pravo zabranjeno.

Perišić je u odgovoru kazao da budući da je stečajni postupak, sudski postupak, radnici koje angažuje stečajni upravnik nakon uvođenja stečaja, svoja prava mogu ostvariti isključivo u skladu sa Zakonom o stečaju.

On je naveo da se u konkretnom slučaju ne radi o klasičnom radno pravnom statusu, na koji se primjenjuje Zakon o radu i drugi radno pravni propisi, jer radno angažovana lica imaju samo ona prava koja su utvrđena i priznata rješenjem stečajnog upravnika.

“U stečajnom postupku nema zasnivanja radnog odnosa, već se radi o radno pravnom statusu angažovanog radnika koji svoja prava može

ostvarivati samo u skladu sa Zakonom o stečaju i aktima stečajnog upravnika, jer su prava radno angažovanih lica u stečajnom postupku sužena u odnosu na prava radnika u privrednim subjektima koja nijesu u postupku stečaja, zbog čega radno angažovanim licima u toku stečaja ne pripada pravo na godišnji odmor, pravo na plaćeno odsustvo za vrijeme privremene spriječenosti za rad, pravo na plaćeno odsustvo za dane državnih i vjerskih praznika, pravo na uplatu doprinosa na ime beneficiranog radnog staža”, objasnio je Perišić.

Obradović je kazala da Zakon o stečaju ne prepoznaje ugovor na određeno, a da radnici KAP-a imaju ugovor na određeno, koji je propisan Zakonom o radu.

Radnici KAP-a, dakle od 2013. godine rade bez godišnjeg odmora i od njih veća prava imaju svi radnici firmi koje nijesu u stečaju, kao i svi radnici firmi koje su u stečaj otišle poslije 2018. godine. Tada je Skupština usvojila izmjene Zakona o stečaju, kojim je i radnicima firmi u stečaju omogućeno da imaju sva prava kao i radnici zdravih firmi.

Međutim, u zakon je unesen član prema kojem se ta izmjena Zakona odnosi samo na stečajeve koji su uvedeni poslije usvajanja zakona, odnosno da radnici KAP-a, uprkos izmjeni zakona, nijesu dobili pravo na godišnji odmor i druga prava po osnovu Zakona o radu.

Perišić je kazao da je Uniprom, koji organizuje proizvodnju u KAP-u od 2014. godine, omogućio angažovanim radnicima da koriste 12 slobodnih plaćenih radnih dana u toku godine, skraćeno radno vrijeme osnovom kojeg radnici tri dana rade, a dva dana su slobodni, uvećanje naknade po osnovu prekovremenog rada, noćnog kao i rada u drugoj smjeni, osiguranje u slučaju nezgode, pravo na plaćeno odsustvo za vrijeme bolesti, kao i plaćena odsustva za dane državnih i vjerskih praznika.

Portal Analitika