Muzika

PAM: Fond solidarnosti za muzičke autore

Kako je trenutna situacija prouzrokovana pojavom korona virusa dovela do prestanaka rada ugostiteljskih objekata, otkazivanja velikog broja koncerata, muzičkih festivala i drugih manifestacija na kojima se koristi muzika, to je direktno uticalo na smanjenje prihoda muzičkih autora i ugrozilo njihove egzistencije - saopšteno je iz NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore.

PAM: Fond solidarnosti za muzičke autore Foto: pamcg
Izvor

''Da bi prevazišli trenutnu situaciju, PAM CG je osnovao Fond solidarnosti u iznosu od 10.000 € iz kojeg će biti isplaćena jednokratna bespovratna pomoć muzičkim autorima. Zahtjev za finansijsku podršku iz Fonda mogu podnijeti članovi PAM CG koji nemaju redovna mjesečna primanja (ili su zbog trenutne situacije ostali bez istih). Maksimalni iznos pomoći je 300 € po zahtjevu. Kriterijumi koji će se uzimati u obzir prilikom odlučivanja o visini pomoći koji će biti dodijeljena su: intezitet ugroženosti, dosadašnja aktivnost autora i značaj tantijema za egzistenciju podnosioca zahtjeva'', navodi se u saopštenju.

Kako dodaju, zahtjevi sa obrazloženjem potrebe za finansijsku podršku se šalju isključivo elektronskim putem do 10. aprila na e-mail: office@pam.org.me, a po zahtjevima će se odlučiti do 15. aprila. Zahtjevi će biti tretirani kao poslovna tajna.

''Stručna služba PAM CG je preduzela određene aktivnosti kako bi i u ovakvim okolnostima profesionalno obavljala poslove, posebno kada je u pitanju obrada podataka za raspodjelu autorskih honorara. Stoga će isplata tantijema za 2019. godinu, biti redovna kao i svake godine'', ističe se u saopštenju.


Portal Analitika