Politika

Usvojena na današnjoj sjednici

Ovo su nova kadrovska rješenja Vlade

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 6. sjednici kojom je predsjedavao premijer Milojko Spajić, razmotrila više kadrovskih pitanja. 

Ovo su nova kadrovska rješenja Vlade Foto: Vlada Crne Gore
Portal AnalitikaIzvor

U tom kontekstu, Vlada je donijela:

 1. Rješenje o imenovanju Vuka Žižića za državnog sekretara u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera,
 2. Rješenje o razrješenju Biroa za operativnu koordinaciju u sastavu: Boris Milić, Zoran Lazarević, Zoran Brđanin, Vladimir Bulajić, Janko Laković, Zoran Kujović i Jelena Maraš, i Rješenje o imenovanju Biroa u sastavu: Boris Milić, Zoran Lazarević, Nikola Terzić, Vladimir Bulajić, Janko Laković, Zoran Kujović i Miroslav Zeković,
 3. Rješenje o imenovanju Anđele Bašović za državnu sekretarku u Ministarstvu rada i socijalnog staranja,
 4. Rješenje o prestanku mandata pomoćnice direktora Uprave za ljudske resurse mr Marijane Nedović Radulović
 5. Rješenje o određivanju mr Đura Nikača vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za ljudske resurse,
 6. Rješenje o određivanju Edmonda Ujkaja za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za ljudske resurse,
 7. Rješenje o postavljenju Danka Popovića za pomoćnika direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima,
 8. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. pomoćnice direktora Uprave za kapitalne projekte Milene Brnović,
 9. Rješenje o imenovanju Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte u sastavu: mr Milojko Spajić, predsjednik, Nik Gjeloshaj, zamjenik predsjednika, i članovi Novica Vuković, Naida Nišić, dr Vojislav Šimun, prof. dr Saša Mujović, Filip Radulović, Janko Odović, Vladimir Martinović, mr Dragoljub Nikolić, Branko Krvavac, Milena Milović, Žana Šćepanović - Raičević, Srđa Keković, Slaviša Šćekić, dr Nina Drakić i Duško Zarubica, dok je za sekretarku Savjeta određena Jelena Globarević
 10. Rješenje o imenovanju mr Milice Kaluđerović za savjetnicu potpredsjednika Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove,
 11. Rješenje o imenovanju Disciplinske komisije u sastavu: Dijana Radulović, predsjednica i članovi/ce: Mladen Ilić, Jelena Vujošević, Vlastimir Knežević i Nikolina Vujošević,
 12. Rješenje o imenovanju Vladimira Obradovića za državnog sekretara u Ministarstvu sporta i mladih,
 13. Rješenje o imenovanju Naima Gjokaja za državnog sekretara u Ministarstvu javne uprave,
 14. Rješenje o prestanku mandata pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Darka Vukčevića
 15. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za planiranje prostora i informacione sisteme u ranijem Ministarstu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Marine Izgarević Pavićević
 16. Rješenje o prestanku mandata sekretara ranijeg Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Radovana Bojovića
 17. Rješenje o određivanju Darka Stojanovića za v. d. generalnog direktora Direktorata za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
 18. Rješenje o imenovanju Krsta Rađenovića za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
 19. Rješenje oimenovanju Andrije Delića za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
 20. Rješenje o imenovanju Saliha A. Gjonbalaja za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i
 21. Rješenje o imenovanju Dragana Vukića za savjetnika potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade.
Portal Analitika