Politika

Osnovan Savjet za saradnju NVO i Vlade Crne Gore

Izvor

Klajv Rambold, zamjenik šefa Delegacije EU u Podgorici je ocijenio da su crnogorske organizacije civilnog društva proširile evropski duh promovišući vrijednosti demokratije, ljudskih prava, dobre uprave i vladavine prava. „EU vjeruje u značajnu ulogu koju dobro organizovane i jake organizacije civilnog društva mogu da imaju u jačanju pluralizma, demokratije i ljudskih prava“, istakao je Rambold, naglašavajući da je EU opredijela više od deset miliona EUR za nekoliko programa pomoći. „Mislim da podrška od preko deset miliona čini da je EU jedan od najvećih donatora Crne Gore. To istovremeno govori koliko smatramo da je civilno društvo važno u ovom procesu“, kazao je Rambold.

Šef kancelarije Tehničke pomoći za organizacije civilnog društva Goran Đurović ocijenio je da je stvaranje funkcionalnih institucionalnih mehanizama za saradnju Vlade i NVO sektora važan korak ka demokratizaciji Crne Gore. 

Šefica Vladine kancalarije za saradnju sa nevladinim organizacijama, Danka Latković, zadovoljna je saradnjom sa NVO u posljednje tri godine, dodajući da se možda moglo učiniti više ali i da nikada nije kasno za to. Ona je kazala da je odluka o Savjetu donijeta 15. marta i da bi do kraja sedmice trebalo da bude objavljen konkurs za predlaganje članova tog tijela.

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu Pobjeda i na internet stranici Vlade, na kojoj će se naći i obrazac koji će NVO moći da koriste prilikom predlaganja kandidata. Savjet bi trebalo da ima predsjednika i 24 člana, a birao bi se na tri godine. U njegovom sastavu bili bi predstavnici Vlade i nevladinog sektora.

Portal Analitika