Podrška privredi

Opština Bijelo Polje oslobađa ugostitelje plaćanja takse za ljetnje bašte

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović istakao je da je epidemiološka situacija u gradu veoma složena, a da lokalna samouprava pored obezbjeđivanja sredstava za ustanove i službe u borbi sa koronavirusom, pomaže građanima i privredi.

Opština Bijelo Polje oslobađa ugostitelje plaćanja takse za ljetnje bašte Foto: Foto: Opština Bijelo Polje
bijelopolje.co.meIzvor

„U tom pogledu, jedna od inicijativa koju ćemo uputiti Skupštini opštine na usvajanje je Predloga Odluke o oslobađanju plaćanja obaveza po osnovu lokalne komunalne takse korišćenje prostora na javnim površinama za postavljanje ljetnjih bašti i drugih pokretnih privremenih objekata za 2021. “, kazao je Smolović.

Glavni razlog za donošenje ovog Predloga odluke jeste da se oslobađanjem obaveze plaćanja lokalne komunalne takse, a zbog situacije sa pandemijom COVID-19 virusa, pomogne privrednim subjektima – ugostiteljima (ljetnje bašte), kao i fizičkim licima koja obavljaju prodaju svojih proizvoda na štandovima na javnim površinama, naglasio je Smolović.

Portal Analitika