Društvo
  • Portal Analitika/
  • Društvo /
  • Ombudsman: Lični odnos prema uređivačkim politikama ne smije biti razlog uznemiravanja i ugrožavanja novinara

"Nadležni organi da obezbijede uslove za dostojan i slobodan rad"

Ombudsman: Lični odnos prema uređivačkim politikama ne smije biti razlog uznemiravanja i ugrožavanja novinara

U Crnoj Gori i dalje se suočavamo sa zabrinjavajuće učestalim pritiscima, napadima i drugim primjerima ugrožavanja medijskih sloboda, što je pokazatelj da očigledno kao društvo i dalje imamo problem da obezbijedimo poštovanje prava na slobodu izražavanja i istovremeno ograničimo govor mržnje, unaprijedimo klimu tolerancije i kulturu dijaloga, generalno, navodi se u saopštenju Ombudsmana Siniše Bjekovića.

Ombudsman: Lični odnos prema uređivačkim politikama ne smije biti razlog uznemiravanja i ugrožavanja novinara Foto: Pobjeda
Portal AnalitikaIzvor

„Svaki pojedinačan događaj (Prema podacima Uprave policije u posljednje dvije godine 45 različitih vrsti napada na novinare i/ili medijske kuće), bio je neprijatan podsjetnik na izraženu nepovoljnu atmosferu za rad medija i ozbiljna opomena da u ovoj oblast i dalje nema očekivanog napretka. S tim u vezi, u kontinuitetu ukazujemo na važnost adekvatnog procesuiranja svih pojedinačnih slučajeva, jer je to preduslov za sve druge aktivnosti koje treba sprovoditi u kontinuitetu, kako bismo prevenirali i smanjili sve vidove ugrožavanja slobode medija. Iznova je važno ukazati i na potrebu okončanja istraga i rasvjetljavanja neriješenih ranijih slučajeva. Smatramo da je neophodno nastaviti i jačanje svijesti ukupne javnosti da lični odnos prema uređivačkim politikama ne smije biti razlog uznemiravanja i ugrožavanja novinara i drugih medijskih radnika, a posebno je važno da javni funkcioneri daju primjer u promociji i poštovanju slobode medija, a nikako miješanja u njihov rad“, stoji u saopštenju,

Kada se, dodaje, govori o slobodi i nezavisnosti, jedan od najvažnijih činilaca je ekonomska nezavisnost, koja podrazumijeva bolje plate i sređen radno-pravni status. 

„Zbog situacije na koju ukazuju sami novinari/ke, ali i svi relavatni domaći i međunarodni subjekti koji prate stanje u ovoj oblasti, institucija Zaštitnika daje podršku za donošenje Granskog kolektivnog ugovora za medijsku djelatnost, kao i usvajanje Medijske strategije i novih medijskih zakona u 2023. godini, a sve u funkciji podizanja kvaliteta rada i informisanosti građana/ki“, navodi se u saopštenju.

Jedna od izreka, napominje, koja opisuje ulogu i značaj novinarstva jeste da su mediji ogledalo društva. 

„Da ogledalo ne bi dalo zamagljenu i „iskrivljenu sliku stvarnosti“ potrebno je da nadležni organi obezbijede uslove za dostojan i slobodan rad, uz pretpostavku dosljednog poštovanja pravila profesije i medijskih zakona. Slobodni mediji osnova su unaprjeđenja demokratizacije društva, vladavine prava i ostvarivanje ljudskih prava i sloboda, zbog čega moraju biti u fokusu pažnje nadležnih konstantno, a ne samo na važne datume i u slučajevima napada“, zaključuje se u saopštenju.


Portal Analitika