Marketing

Održana redovna godišnja Skupština akcionara Crnogorskog Telekoma

Na današnjoj redovnoj Skupštini akcionara Crnogorskog Telekoma a.d, održanoj u Podgorici, usvojeni su Finansijski izvještaj i Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu.

Održana redovna godišnja Skupština akcionara Crnogorskog Telekoma Foto: Telekom
Portal AnalitikaIzvor

Na Skupštini je odlučeno i da se dio neto dobiti ostvarene u finansijskoj 2019. godini, u iznosu od 1.890.958 eura – odnosno 4 centa po akciji – isplati akcionarima na ime dividende, dok će se preostali dio dobiti u iznosu od 2.401.379 eura raspodijeliti u zadržanu dobit, a o čijoj će eventualnoj isplati, u zavisnosti od finansijske pozicije Društva, biti odlučivano na prvom sljedećem zasijedanju Skupštine akcionara. 

Poslovnu 2019. godinu Crnogorsku Telekom je završio na liderskoj poziciji na tržištu u postpejdu – u oba segmenta, odnosno po broju kako rezidencijalnih tako i poslovnih postpejd korisnika – kao i po broju korisnika mobilnog interneta. Zahvaljujući tome, pozitivna kretanja prihoda Telekom je u 2019. godini ostvario od postpejd usluga, pod uticajem restrukturiranja portfolija i rasta broja korisnika, zatim od TV usluga usljed rasta broja korisnika, kao i od prodaje opreme. 

U prethodnoj godini je u poređenju sa 2018. zabilježeno i smanjenje prihoda koje je dominantno rezultat regulacije maloprodajnih cijena i smanjene upotrebe servisa fiksne telefonije, zatim iz godine u godinu manje potrošnje od strane korisnika pripejd usluga, te nižeg dolaznog međunarodnog saobraćaja i roming regulacijom za zemlje Balkana. Tako je operativna dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), bez specijalnih efekata i nakon najma, u 2019. iznosila 29,1 miliona eura, 7.3% manje nego u uporednom periodu. Ostvarena je neto dobit od 4,3 miliona evra, a smanjenje dobiti uslovljeno je nižom operativnom dobiti.


„Prethodnu, 2019. godinu u Telekomu je obilježilo donošenje i sprovođenje niza pažljivo planiranih strateških odluka i mjera. One su, uprkos početku primjene roming regulacije za zemlje Zapadnog Balkana, počele da daju rezultate već od trećeg kvartala 2019, naročito vidljive u četvrtom kvartalu prošle i prvom kvartalu ove godine, i dovele su do rasta naše korisničke baze i zadovoljstva samih korisnika. Nažalost, situacija u kojoj smo se svi zajedno našli krajem marta natjerala nas je da se prilagodimo novim okolnostima. Ipak, naš prioritet je i ove, kao i u prethodnoj godini, ostalo pružanje visokokvalitetnih, pouzdanih usluga građanima, privatnom i javnom sektoru. 

Posebno smo ponosni na činjenicu da smo brzim prilagođavanjem i konsolidacijom u vanrednim okolnostima pokazali da je strateška odluka da nastavimo sa digitalizacijom, sa posebnim fokusom na digitalnu transformaciju unutar naše kompanije, bila ispravna, i da će nastaviti da daje rezultate“, kazala je izvršna direktorica Telekoma Dina Cibulskaja. 

Iz Telekoma podsjećaju i da uprkos veoma konkurentnom telekomunikacionom tržištu u Crnoj Gori, godinama ostaju jedini telekomunikacioni operator čije se akcije nalaze na berzi.

Za nezavisnog revizora društva za 2020. godinu, Skupština akcionara izabrala je revizorsko preduzeće PricewaterhouseCoopers.

U skladu sa zakonskom obavezom, razriješen je Odbor direktora izabran na prethodnoj redovnoj Skupštini akcionara, a Odlukom o imenovanju članova Odbora direktora reizabran je Odbor direktora iz prethodnog saziva, te će i u novom mandatu kompanijom upravljati Siniša Đuranović, Marc Stehle, Daniel Daub, Ivan Bartulović i Tripko Krgović. 

Portal Analitika