Abiznis

Obrt u sporu oko zakupa hotela "Mogren": Naknadno utvrđeno ulaganje od 376.000 eura

U prethodnom nalazu vještak je utvrdio da izvedeni radovi ne mogu, barem sa stanovišta građevinske struke, da se vode kao investiciono ulaganje jer njima nije stvoreno novo dobro, uz zaključak da nije bio u mogućnosti da utvrdi uvećanje vrijednosti objekta

Obrt u sporu oko zakupa hotela "Mogren": Naknadno utvrđeno ulaganje od 376.000 eura Foto: MK Grupa
DanIzvor

Dopunskim nalazom vještaka građevinske struke Marka Radunovića ipak je utvrđeno investiciono ulaganje u hotel "Mogren" od strane nekadašnjeg zakupca, kompanije "Merkur Evropa", u iznosu od 376.598 eura.

To stoji u dopunskom nalazu, u koji je "Dan" imao uvid, a koji se razlikuje od prvobitnog, u kom je vještak Radunović tvrdio da od 859.859 eura koje su uložene u rekonstrukciju i adaptaciju hotela čitav iznos predstavlja redovno održavanje objekta.

Ročište pred Privrednim sudom u sporu u kom "Merkur Evropa" od HG "Budvanska rivijera" potražuje 1,8 miliona eura odloženo je kako bi se državna kompanija upoznala sa dopunskim nalazom, koje su dobili samo dan prije zakazanog ročišta.

Naime, u nalazu je konstatovano da je u periodu od 2009 do 2012. godine na radove za redovno održavanje utrošeno 483.261 euro, dok je na radovima investicionog ulaganja utrošeno 376.598 eura.

„Vrijednost radova u periodu septembar 2009. – maj 2012. godine za 38,5 odsto je manja u odnosu na vrijednost radova na dan izrade nalaza, 17.2.2023. godine“, piše u nalazu.

Vještak konstatuje i da je na osnovu dostupne dokumentacije, građevinske knjige i dostavljenih računa, za popravku i uređenje fasade utrošeno 107.242 eura, a na uređenje krovnog pokrivača 31.599 eura.

Pravni zastupnik nekadašnjeg zakupca hotela saopštio je da će u nastavku postupka ostati pri stavu da je potrebno izraditi novo vještačenje kako bi se utvrdio iznos uloženih sredstava.

U prethodnom nalazu vještak je utvrdio da izvedeni radovi ne mogu, barem sa stanovišta građevinske struke, da se vode kao investiciono ulaganje jer njima nije stvoreno novo dobro, uz zaključak da nije bio u mogućnosti da utvrdi uvećanje vrijednosti objekta, s obzirom da je za tako nešto neophodno izvršiti analizu ponude i potražnje u prometu nepokretnosti uporedivih objekata sa predmetnim.

„To predstavlja tržišnu vrijednost, dok građevinska vrijednost predstavlja iznos uloženih sredstava i radne snage na opisanim radovima po svim pozicijama u predmetnom objektu“, kazao je tada Radunović.

"Merkur Evropa" je u dosadašnjem toku postupka tvrdila da su izvedeni radovi bili neophodni, s obzirom da su krov i fasada bili u veoma lošem stanju i kao takvi predstavljali opasnost za zaposlene i goste.

"Merkur Evropa" tvrdi da je u periodu od 1993. do 2004. godine u hotel "Mogren" uložila 1,1 milion eura, što je bilo predmet drugog sudskog postupka. Ove kompanije su se sporile i oko zakupnine za koju "Budvanska rivijera" tvrdi da nije izmirena, ali i oko aneksa ugovora kojim je 2003. godine pravo zakupa sa "Merkura" preneseno na "Merkur Evropu".

Naredno ročište u ovom sporu, kada će se obje strane izjasniti o dopunskom nalazu i drugim navodima, zakazano je za 2. februar naredne godine.

Portal Analitika