Turizam

NTO Crne Gore na trećem Sajmu evropskih projekata: Veliko interesovanje za prekogranične turističke rute

Sajam je okupio preko 40 organizacija i institucija koje su predstavile oko 200 projekata finansiranih kroz različite EU programe. Događaj je pružio izvrsnu priliku za promociju ostvarenih rezultata, razmjenu iskustava i ideja, te umrežavanje radi buduće saradnje

NTO Crne Gore na trećem Sajmu evropskih projekata: Veliko interesovanje za prekogranične turističke rute Foto: NTO
Portal AnalitikaIzvor

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO CG) učestvovala je na trećem Sajmu evropskih projekata koji okuplja institucije, organizacije i kompanije koje sprovode projekte finansirane sredstvima različitih programa Evropske unije, a ima za cilj promociju ostvarenih rezultata.

Događaj je organizovala Privredna komora Crne Gore, u subotu 8. juna u dvorištu Dvorca Petrovića na Kruševcu, a projektni tim NTO CG je tom prilikom predstavio projekte koji ova organizacija sprovodi uz podršku fondova Evropske unije. 

NTO-22

Projekat "Due Mari" privukao je posebnu pažnju posjetilaca Sajma, sa svojim inovativnim pristupom promociji održivog razvoja turizma kroz virtuelne ture Italije, Albanije i Crne Gore (https://duemarivirtualtours.com/). Cilj ovog projekta, čija je realizacija uspješno okončana krajem 2023. godine, je bilo pružanje doprinosa boljoj povezanosti regija obuhvaćenih projektom, kroz stvaranje novih turističkih ruta, unapređenje lokalnog razvoja, kao i promovisanje lokalnih proizvoda i usluga. Ovaj projekat finansiran je kroz Interreg IPA Program prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora.

Posjetioci Sajma bili su vrlo zainteresovani i za katunske puteve Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koje je NTO CG promovisala kroz istoimeni projekat, a u okviru Brošure „Katunski put kroz zemlju stočara i sira” (https://rb.gy/20stmk). NTO CG je uspješno predvodila realizaciju ovog projekta, pa je ove godine na sajmu „FITUR 2024“ u Madridu dobila priznanje za najbolji turistički proizvod „Putevima katuna, Crna Gora“. Cilj ovog projekta je bio unapređenje turističke ponude kroz uspostavljanje tematskih staza, instalaciju solarnih panela i turističke signalizacije u katunskim područjima, a finansiran je kroz IPA program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora.

Od tekućih projekata, čija je realizacija tek počela ove godine, predstavnice NTO CG predstavile su još i projekte „Dijalog za turizam”, „Putovanje kroz vrijeme”, „SA_Creativity - Kulturne i kreativne industrije za južnojadranski identitet” i „RomansWineDanube – Marketinški okvir za održivi razvoj kulturnog turizma”.

Projekat "Dijalog za turizam" ima za cilj poboljšanje koordinacije i institucionalnih kapaciteta u turizmu na Mediteranu. Ovaj projekat teži da transformiše turizam u zeleniji, pametniji i otporniji sektor, osiguravajući održivi rast u budućnosti kroz povećanu izgradnju kapaciteta i integraciju politika, a finansiran je u okviru Interreg Euro-MED Programa 2021-2027.

NTO-3

Tokom sajma je predstavljen i projekat "Putovanje kroz vrijeme" koji za cilj ima poboljšanje kvaliteta i diversifikacije turističke ponude zasnovane na prirodnom i kulturnom nasljeđu u prekograničnim ruralnim područjima između Kosova i Crne Gore. Cilj je razviti model prenošenja stručnih znanja za očuvanje i valorizaciju kulturne baštine, promovišući je kao integralni dio turističke ponude. Ovaj projekat je finansiran kroz Program prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020.

Još jedan značajan projekat, "SA_Creativity - Kulturne i kreativne industrije za južnojadranski identitet", u kome NTO CG učestvuje kao projektni partner, promoviše održive razvojne puteve kroz digitalnu i zelenu tranziciju turističkog sektora. Posjetioci Sajma pokazali su interesovanje za revitalizaciju tvrđave Španjola u Herceg Novom, koja će biti realizovana u okviru ovog projekta, sa ciljem uspostavljanja međunarodnog kreativnog centra za razvoj kreativnih industrija i malih i srednjih preduzeća. Projekat je finansiran kroz Interreg IPA Program prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora.

Projekat #RomansWineDanube – Marketinški okvir za održivi razvoj kulturnog turizma", bio je posebno zanimljiv posjetiocima Sajma iż Podgorice, budući da je upravo Duklja dio kulturne rute "Put rimskih careva i dunavska vinska ruta", koja je ključna okosnica projekta.

Ovaj projekat ima za cilj povećanje vidljivosti zajedničke kulturne baštine i stvaranje novih transnacionalnih partnerstava, promovišući visokokvalitetne turističke proizvode i usluge duž rute. Projekat je finansiran kroz Interreg Program za Dunavski region 2021-2027.

Sajam su svečano otvorile predsjednica Privredne komore, dr Nina Drakić, i ministarka evropskih poslova, Maida Gorčević. One su naglasile značaj evropskih integracija i projekata za dalji razvoj crnogorskog društva i ekonomije, kao i za dostizanje evropskih standarda i pripremu za buduće izazove nakon punopravnog članstva u Evropskoj uniji. Posjetioci su imali priliku da se detaljno upoznaju sa različitim projektima u oblastima kao što su zdravstvo, obrazovanje, socijalna inkluzija, zaštita životne sredine, razvoj turizma i očuvanje kulturnog nasljeđa.

Sajam je okupio preko 40 organizacija i institucija koje su predstavile oko 200 projekata finansiranih kroz različite EU programe. Događaj je pružio izvrsnu priliku za promociju ostvarenih rezultata, razmjenu iskustava i ideja, te umrežavanje radi buduće saradnje.

Portal Analitika