Podgorica

Nišavić: Izvođač je dostavio konačan nacrt glavnog projekta kolektora

Izvođač je dostavio konačan nacrt glavnog projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, saopštio je za „Dan“ Aleksandar Nišavić, direktor Vodovoda.

Nišavić: Izvođač je dostavio konačan nacrt glavnog projekta kolektora Foto: Dan
Dan Izvor

Za izgradnju glavnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda izabrane su turske firme Kuzu grup i Alkatraš.

"Dostavljen je konačan nacrt glavnog projekta od strane izvođača i u prvoj polovini jula se nadamo da će biti završena njegova revizija. Dakle, očekujemo da reviziona komisija dostavi izvještaj o reviziji tokom prve polovine jula", saopštio je za Nišavić.

On je objasnio koji su naredni koraci nakon dostavljanja revidovanog glavnog projekta.

"Nakon dostavljanja revidovanog glavnog projekta podrazumijeva se usvajanje elaborata o uticaju na životnu sredinu, te dobijanje saglasnosti za gradnju. Ove aktivnosti su u nadležnosti resornih ministarstava, te samim tim ne možemo uticati na njihov dalji tok", rekao je Nišavić.

Kada je u pitanju početak gradnje postrojenja, direktor Vodovoda navodi da je on akcionim planom predviđen za treći kvartal ove godine.

"Akcioni plan je formiran na osnovu zakonskih rokova i regulative, ukoliko u tom dijelu bude odstupanja to takođe, nije u našoj nadležnosti. Mi ćemo svakako ispoštovati svu neophodnu proceduru i dobijanje dozvola prije početka izvođenja radova. Naredni koraci ne zavise od nas, tako da ne možemo govoriti o preciznim datuma", poručuje direktor Vodovoda.

Postrojenje je planirano na katastarskim parcelama u KO Botun i KO Dajbabe. Ugovor za projektovanje i gradnju glavnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda bivša gradska uprava potpisala je 10. juna 2022. godine. Tada je najavljeno da će početkom 2023. godine početi radovi. Međutim, radovi tada nisu počeli jer nije završen glavni projekat postrojenja, a Glavni grad je zbog toga prošle godine morao raditi rebalans budžeta kako bi za 14.307.000 eura umanjili sredstva za ovu investiciju.

Novi rok koji je bio dat za početak gradnje postrojenja je prvi kvartal ove godine, a kako ni taj rok nije ispunjen, novi je dat za treći kvartal ove godine. Za izgradnju glavnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda izabrane su turske firme Kuzu grup i Alkatraš. Prema ugovoru o izgradnji koji su 2022. godine potpisali Ivan Vuković, bivši gradonačelnik Podgorice, Filip Makrid, bivši izvršni direktor preduzeća Vodovod, Mehmet Emre Bastopku, direktor firme Kuzu Grup i Bauram Albauark, član borda direktora Alkatraša, rok završetka radova je 36 mjeseci. Vrijednost investicije je 47 miliona eura.

Portal Analitika